Нашият опит

Комуникация на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ през първите месеци на пандемията от Covid-19

СИТУАЦИЯ ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ (КГМИ3) е една от ключовите енергийни мощности в България.  Ежегодно централата произвежда над 10% от електроенергията предназначена за вътрешния пазар и играе важна роля за стабилността на елек...

Изграждане на екипен дух сред служителите на Аурубис България

 СИТУАЦИЯ Aurubis е световен производител на мед. В България, компанията е едно от най-големите индустриални предприятия в икономиката на страната и отговорен работодател в региона на Средногорието, особено в общините Пирдоп, Златица, Ан...

Подкрепа и грижа за общностите в Средногорието по време на пандемията от COVID-19

СИТУАЦИЯ Aurubis е световен производител на мед, една от най-големите индустриални компании в българската икономика, която играе важна роля като отговорен корпоративен гражданин в региона на Средногорието. Част от дейностите на компаният...

Официално откриване на център за споделени услуги в София

СИТУАЦИЯ „AES“ е един от най-големите чуждестранни инвеститори в енергийния сектор в България. Компанията управлява новопостроената въглищна електроцентрала ТЕЦ „AES – Гълъбово“  в близост до Стара Загора, ВЕЦ „Св. Никола“ разполож...

Четящите хора на София

Ситуация: Електронните разплащания навлизат все по-масово в европейската градска среда, а транспортът е едно от местата, където те се използват най-много. Visa в България стана партньор на Центъра за градска мобилност в технологичното ос...

КСО програма за финансова грамотност „Нашите пари“ (2017-2020)

СИТУАЦИЯ Национално представително проучване, проведено по поръчка на Visa в България през 2016 г., показа, че най-разпознаваемата финансова институция сред учениците от 9 до 11 клас е „заложната къща“. Дори сред тези, които се считат за...