Employer branding

Имате нужда от:

  • изграждане на имидж на вашата компания като предпочитан работодател
  • привличане и запазване на служители с голям потенциал
  • създаване на атмосфера на работа, която да привлича служители и да ги мотивира
  • включване на служители в комуникацията като посланици на компанията

AMI Communications ще ви помогне да изградите и утвърдите репутация на стабилен работодател, който е най-добрият избор за настоящите и потенциални служители. В работата си правим проучвания и анализи на практиките и посланията на конкурентите. Помагаме на клиентите си да определят своите предимства като работодатели, това, което ги отличава, и с което искат да бъдат асоциирани. Подготвяме комуникационни програми и очертаваме ключовите послания. Подпомагаме чрез комуникационни инструменти и инициативи привличането на нови служители и запазването на настоящите. Представяме добрите практики на компаниите и подчертаваме техните предимства и уникални предложения. Изграждаме работодателския бранд чрез разнообразни инициативи и събития, чрез таргетирана комуникация в медиите и в социалните мрежи. Работим активно за ангажиране на общности от настоящи и потенциални служители и за изграждане на партньорства с неправителствения сектор.

prev arrownext arrow