B2B комуникации

Имате нужда от:

  • утвърждаване на добър имидж на вашата компания в бизнес средите
  • изграждане и развитие на комуникация с потенциални и настоящи бизнес партньори
  • участие във важните за сектора събития и дискусии
  • създаване на неформална бизнес общност и възможности за нетуъркинг

B2B PR услугите предвиждат проактивна комуникация на компанията с ключови заинтересовани страни от сферата на бизнеса. AMI Communications България анализира спецификите на бизнес организациите, с които искате да установите отношения. На тази база разработваме програми за представяне на вашата компания и за изграждане на дългосрочни партньорски отношения с вашите бизнес клиенти и партньори. В практиката си развиваме редица възможности за комуникация. Организираме разнообразни по формат, мащаб и специфика събития като презентации, бизнес закуски, работни срещи, семинари, VIP събития, спортни състезания и други. Подпомагаме участия на клиенти в изложения и панаири. Подбираме най-подходящия спрямо ситуацията формат за реализиране на събития – на живо, хибриден формат или изцяло оналайн. Подготвяме различни типове информационни материали и разработваме съдържание за тях. Създаваме и поддържаме канали за регулярна комуникация с целевите ви бизнес клиенти.

prev arrownext arrow

Нашият опит