Вътрешни комуникации

Имате нужда от:

  • мотивиране и ангажиране на служителите за постигане на целите на организацията
  • оценка на ефективността на вътрешните комуникации и установяване на потенциални проблеми
  • създаване на канали за вътрешна комуникация и разработване на съдържание за тях
  • иновативни практики и инициативи за утвърждаване на екипност и създаване на добра атмосфера на работа

AMI Communications разработва стратегии и предлага услуги, свързани с цялостното управление на вътрешните комуникации. Правим одит на комуникациите в рамките на организациите, за да оценим доколко ефективни са съществуващите канали и какво може да бъде подобрено. Предоставяме консултации за развитие на общуването с вътрешните публики и за преодоляване на съществуващи проблеми. Реализираме планираните програми. Подпомагаме изграждането и поддържането на канали за вътрешна комуникация и за получаване на обратна връзка от служителите. Подготвяме послания и информационни материали. Организираме различни типове инициативи – срещи, презентации, семинари, мотивационни събития, партита, състезания, събития за сплотяване на екипа, доброволчески програми и др.  Подбираме най-подходящият спрямо ситуацията формат за реализиране на събития – на живо, хибриден формат или изцяло оналайн. В ситуации на криза работим по предоставяне на информация не само към външните, но и към вътрешните публики.

prev arrownext arrow

Нашият опит

Извеждане от експлоатация на ТЕЦ Варна

Ситуация: В началото на 2014 г. компанията собственик на ТЕЦ Варна – ЧЕЗ, бе изправена пред сериозно предизвикателство. Тя трябваше или да модернизира централата или да я затвор...