Visa подкрепя екообразованието в България в партньорство с фондация „Заедно в час“

28.2.2024 | Публикувано от admin

Инициативата „В час с климатичните промени“ обхваща ученици от 5 до 12 клас в българските училища през учебната 2023-2024 г.

Visa  и фондация „Заедно в час“ си партнират в инициативата „В час с климатичните промени“, която има за цел да насърчи екообразованието и да повиши осведомеността сред учениците от прогимназиалния и гимназиалния курс в българските училища за начините на справяне с екологичните проблеми.

Включването на Visa в инициативата „В час с климатичните промени“ е част от ангажимента на компанията да подпомага устойчивото и екологично отговорното развитие на икономиката и обществото. Като един от  глобалните лидери в областта на дигиталните разплащания Visa е фокусирана върху разработването на продукти и решения, които помагат на хората и бизнеса да ускорят устойчивото потребление и поведение.

„Ние във Visa България сме посветени на насърчаването на устойчиво бъдеще. Вече сме реализирали значителен напредък по отношение на ангажираността ни към околната среда. Заедно с български банки предлагаме карти Visa, изработени от биоразградими материали. Преди две години Visa постигна в световен мащаб въглеродна неутралност в операциите си и изпълни поставената си цел да използваме 100 процента възобновяема електроенергия в 131 офиса в 76 държави и в нашите четири глобални обработващи центрове. Досега Visa е подкрепила над 600 проекта за устойчива мобилност в обществения транспорт, включително в нашата столица София. Всички тези действия показват нашия ангажимент като компания към по-устойчиво бъдеще и съм горда да прибавя към тях и съвместната ни инициатива с фондация „Заедно в час“, насочена към развитието на екообразованието в страната“, каза Красимира Райчева, мениджър на Visa България.

В рамките на инициативата, през октомври, се състояха 4  седмични викторини за ученици през образователния сайт prepodavame.bg, Целта на тези викторини бе да привлече вниманието на децата и те да покажат знанията си за факторите, които предизвикват климатични промени. От отварянето на викторините, в тях са се сключили повече от 2000 ученици. На финала всички участници се включват в томбола и печелившите са поощрявани с екологично устойчиви продукти, осигурени от Visa.

„Съвременните изследвания сочат, че климатичните промени са тема, от която младите хора много се интересуват. За съжаление, в основната учебна програма са малко темите, в които й се обръща внимание. Ето защо е ключово повече учители да припознаят екообразованието като възможност да развиват умения, необходими в XXI век и да подготвят днешните деца за предизвикателствата на бъдещето,“ споделя Юлия Мишкова, старши специалист “Управление на проекти” в prepodavame.bg.

Фондация “Заедно в час”, подкрепена от Visa, разработи в рамките на инициативата помощни материали за учители на деца от 5 до 12 клас в цялата страна, свързани с изучаването на климатичните промени и начините за справяне с тях. Четирите наръчника, изготвени специално по проекта вече са достигнали над 1200 преподаватели от училища в цялата страна. С помощта на материалите учителите могат да представят темата на учениците по ангажиращ и интерактивен начин.

Най-успешните преподавателски практики от български класни стаи ще бъдат отличени в  конкурса „Добрите практики на фокус“ и ще бъдат обявени на едноименната конференция през април. Към момента са подадени заявления за повече от 200  добри практики.

В рамките на програмата, от началото на годината стартира и конкурсът за ученически проекти, който предизвиква учениците да генерират идеи и да разработят проекти в помощ на решаване на местни екопроблеми. Три ученически екипа ще имат възможност да спечелят награди за облагородяване на средата в своето училище и да проведат работилници с образователната общност на prepodavame.bg на събитието „Добрите практики на фокус“ 2024 през април. Осъществяването на най-добрите проекти ще бъде подкрепено от Visa България.