Клиент

Услуги

Връзки с медиите
Събитиен мениджмънт
Отношения със заинтересовани страни

10-годишна кампания за популяризиране на Шел Еко–Маратон

СИТУАЦИЯ

Шел Еко-Маратон е международно състезание за енергийна ефективност в транспорта, в което участват студенти и ученици на възраст 16-25 години от цял свят (Европа, Азия, Америка). Първата надпревара в Европа се провежда през 1985 г.

България участва за първи път в Шел Еко-маратон Европа през 2008 г. с отбор от студенти на Техническия университет в София. Оттогава насетне българските ученици и студенти се състезават всяка година като през 2019 г. страната се включи в съревнованието с 6 отбора.

В периода 2008-2019 българските участници отбелязаха значими постижения. Благодарение на включването си в кампанията, много млади инженери намериха своята професионална реализация

ЦЕЛИ

 • Включване на България в Шел Еко-маратон и разширяване на участието в следващите години
 • Комуникиране на мисията на Шел Еко-маратон и представяне на успешното участие на България в състезанието
 • Заздравяване на отношенията на Шел с институции и местни власти
 • Широко популяризиране на годишните събития за представяне на българските отбори, участващи в състезанието като фестивал на високите иновации в транспорта

СТРАТЕГИЯ

 • Използване на разнообразни новинарски поводи и прилагане на креативен подход при изготвянето на съдържание за поддържане на интереса към българското участие в Шел Еко-Маратон
 • Насърчаване на българските училища и университети да създадат отбори и да популяризират Шел Еко–Маратон като възможност за кариерна реализация на младите инженерни таланти
 • Създаване и разширяване на мрежа от институционални партньорства
 • Подкрепа за успешното представяне на българските отбори в състезанията на Шел Еко-Маратон

ТАКТИКИ

Връзки с медии

 • Съдържание – 83 прессъобщения, 2 инфографики, 23 статии, 38 интервюта, 6 видеа, 4 радио игри, 10 годишни събития за медии за изпращането на българските отбори, участващи в състезанията, в Европа
 • 4 медийни събития по време на Седмицата на мобилността в София (инициатива на ЕС)
 • Национално състезание за рисунка „Енергийна ефективност в транспорта“ за деца от 5 до 7 клас
 • Координация и комуникиране на създаването на химн на българското участие в Шел Еко-Маратон

Български отбори

 • Подкрепа при преговорите и създаване на българските отбори
 • Ежегодно медийно обучение за студентите и учениците от бълграските отбори
 • Ежегодно обучение за намиране и отношения със спонсори за учениците и студентите от българските отбори
 • Менторска програма за българските отбори с участие на 4 ментора

Връзки със заинтересовани страни

 • Създаване и поддържане на връзки с представители на институции, организации и местни власти
 • Иницииране и поддържане на патронажи от отговорните министерства – енергетика, околна среда, транспорт, младежта и спорта и представителството на ЮНЕСКО в България
 • Фокус върху отношенията със Столична община и Центъра за градска мобилност
 • Изграждане и поддържане на връзки с технически средни училища и с университети
 • Организиране на 6 събития в университети и гимназии за представяне на Шел Еко–Маратон

РЕЗУЛТАТИ

 • +3700 медийни публикации – прессъобщения, интервюта, статии и др. – в национални, бизнес, автомобилни и специализирани медии
 • 100% положителен тон
 • Ключовите послания са отразени в 100% от публикациите
 • България успешно стартира участието си в Шел Еко-Маратон през 2008 г. с един отбор
 • Увеличаване броя на българските отбори до 6 през 2019 г.
 • ТУ в София спечели три пъти второ място в своята категория на европейско ниво
 • Възможност за кариерно развитие за 700+  студенти и ученици
 • Медийните събития събраха общо +250 журналисти
 • Успешно сътрудничество с ментори и инфлуенсъри
 • Създадени отношения с 130+ стейкхолдъри от институциите и академичните среди
 • Регулярна подкрепа от правителствени институции, общини и бизнеса за ценностите на Шел Еко–Маратон
 • Създаване на плодотворни отношения с 4 технически университета и 9 технически гимназии в цялата страна