Клиент

Услуги

Brand PR

ОБРАЗОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ROTARIX (2010-2019 Г.)

СИТУАЦИЯ

Ротавирусните гастроентерити се срещат в България и децата страдат от тях доста често, преди да навършат 5 години.

Инфекцията протича остро и е с тежки последици за децата, тъй като причинява дехидратация и може дори да доведе до летален изход.

Повечето бременно жени в България не бяха информирани за същността на инфекциозния процес и как и по какъв начин да защитават децата си от него.

Съществуващата ваксина на GlaxoSmithKline е препоръчителна (не задължителна) в имунизационния календар и е безплатна за новородени (от 6-та седмица до втория месец).

ЦЕЛИ

 • Повишаване на осведомеността за опасностите от ротавируса и информиране на бременните как могат да предпазят бебетата си от инфекция чрез ваксиниране.

СТРАТЕГИЯ

 • Партньорство с релевантна НПО за достигане на правилната аудитория – жени, които очакват бебета
 • Представяне на информация за заболяването и как то въздейства на бебетата, както и какви са възможностите за ограничаване на риска

ТАКТИКИ

 • Установяване на партньорства с 23 училища за бременни в 22 големи градове в България
 • Участия в 27 форума с разпространение на образователни материали
 • 362 лекции, организирани в 23 училища за бременни
 • Изграждане на надеждна мрежа от медицински експерти с цел образоване на бременни жени за значението на ваксината Rotarix
 • Участие в поредица образователни семинари за бременни жени с участието на специалисти от здравеопазването
 • Разпространяване на образователни материали за ваксината Rotarix vaccine и значението й за детското здраве

РЕЗУЛТАТИ

 • +5,000 бъдещи майки участваха в събитията през 10-годишната кампания
 • Повишаване на осведомеността за инфекцията и нейните последици

Повишаване на броя на ваксинираните бебета и ограничаване на риска от инфекция