Услуги

Корпоративни комуникации

Съвременните двама

В общественото пространство липсваха задълбочени, обширни и достъпни познания за поведението на съвременните български двойки до 35 години, с деца и без деца, както и за факторите и елементите, които имат ключова роля при вземането на решение за покупка от тяхна страна.

С помощта на агенция за маркетингови проучвания Ноема реализирахме идеята ни за проекта „Съвременните двама“. Изследването обхваща нагласите, поведението и отношенията в модерната българска двойка до 35 години, защото това са хората, които ще формират ядрото на потреблението у нас в следващите няколко години. Данните от проучването дават ясна представа за достоверните източници на информация за съвременните двама, формирането на семейния им бюджет, уменията да спестяват, как си разпределят ролите в семейството, как взимат решения за покупка, как общуват с марките и други въпроси за ежедневието им – знание от съществена важност за специалистите по комуникации, което не съществуваше до този момент в публичното пространство със свободен достъп.

Събирането на тази информация ни даде ценни знания за пазара, които предоставихме като добавена стойност на нашите клиенти и в допълнение на това – на PR и маркетинг мениджъри на водещи международни и български компании.

Изпълнение:

„Съвременните двама“ е реализирано посредством количествено изследване с пряко лично интервю в дома на респондентите. Анкетирани са 666 души над 18 години в цялата страна, които са декларирали, че в момента на изследването имат постоянен партньор, независимо дали живеят или не с него в общо жилище. В изследването участва само единият партньор от двойка.

Заради обширния и детайлен характер на получената информация, агенцията я раздели на четири части – „Източници на информация”, „Финанси”, „Семейство и кариера” и „Ценности и нагласи“.

Адаптирахме получената информация спрямо различните аудитории и подготвихме презентации, прессъобщения, инфографики и списъци с медии спрямо всяка част от информацията, така че да я направим достъпна и разбираема за професионалистите, които имат нужда от нея.

За целите на директния мейлинг агенцията изготвихме и списък от над 250 маркетинг и PR мениджъри на компании от различни бизнес сектори и над 50 представители на академичния свят и неправителствените организации.

Резултати:

  • С проекта станахме първата българска PR агенция, която осъществява толкова мащабно и достъпно маркетингово проучване, а собствената ни кампания за популяризиране на проекта  постигна отлични резултати:
  • широко медийно отразяване в над 220 публикации – 6 телевизионни репортажи и 1 интервю на живо в сутрешен блок, водеща тема на 1 радиопредаване, 24 печатни публикации и 188 онлайн статии;
  • 16 допълнителни запитвания от медии и блогъри за коментар в хода на комуникационната кампания;
  • Директен мейлинг до над 250 маркетинг и PR мениджъри на компании от секторите финанси, бързооборотни стоки, автомобили, енергетика, недвижими имоти, търговия, телекомуникации, фармацевтика, туризъм, одит, логистика, транспорт и други.
  • Всяка част от проучването „Съвременните двама“ достига органично средно до 350 души във фейсбук, без използване на рекламен бюджет. В края на кампанията достигнатите потребители на социалната мрежа са над 2500.

Агенцията използва проучването и данните от него, когато подготвя стратегии и предложения за множество кампании за свои клиенти.