Клиент

Услуги

Организиране на събития

Стартиране на строителството на фотоволтаичния парк „Аурубис 1“

СИТУАЦИЯ

През юни 2021 г. Аурубис планира официалното стартиране на строителството на „Аурубис 1“ – най-големия фотоволтаичен парк (PV) за собствените си нужди. Проектът е част от дългосрочната инвеститорска програма на Аурубис и политиката на компанията за устойчиво развитие и преминаването към „зелена икономика“. Чрез изграждането на новия соларен парк, Аурубис България ще оптимизира външната енергийна консумация с 11 700 мегават часа на година и ще произведе електричество, еквивалентно на потреблението на 3 500 домакинства годишно – годишната консумация на Пирдоп и Златица взети заедно. Благодарение на фотоволтаичния парк,  въглеродните емисии ще спаднат с 15 000 тона годишно.

ЦЕЛИ

 • Проектът „Аурубис 1“ и неговите предимства да се представят в контекста на преминаването към икономика с ниско ниво на въглеродни емисии
 • Да се очертаят общите политики и практики за устойчивост на Аурубис Груп и Аурубис България

СТРАТЕГИИ

 • Фотоволтаичният парк да се комуникира като част от дългосрочната стратегия на Аурубис
 • Да се подчертае позитивното влияние на проекта „Аурубис 1“
 • Проектът да се представи в актуален медиен контекст – темата за енергийния преход

ТАКТИКИ

 • Организиране на медийно събитие на мястото на парка с участието на представители на релевантни публични институции, местната власт и мениджмънта на Аурубис Груп и Аурубис България със символично инсталиране на панел и подписването му по време на събитието
 • Медийна обиколка за журналисти от национални и регионални медии – телевизии, печатни, онлайн, общи, бизнес и специализирани издания
 • За журналистите беше осигурена допълнителна разширена информация с интересни факти
 • Провеждане и координация на 5 интервюта
  • Роланд Харис, главен изпълнителен директор на Аурубис България – capital.bg, investor.bg, 24 часа
  • Улф Геркенс, старши вицепрезидент на отдел Енергия и Климат – Bulgaria on Air TV & Bloomberg TV, 3e-news.net
 • Прессъобщение до национални и регионални медии

РЕЗУЛТАТИ

 • Соларният парк беше открит парк с участието на високопоставени представители на правителството и заинтересовани страни
 • Присъствие на 100% от ключовите послания във всички публикации – статии и интервюта
 • 60+ публикации в резултат от прессъобщенията и интервютата в национални, общи, бизнес, специализирани и интернационални медии
 • 300+ споменавания на Аурубис
 • 5+ млн. достигната аудитория
 • 100% видимост на бранда Аурубис
 • 100% позитивен тон в публикациите
 • 6% употреба на логото на Аурубис