Клиент

Услуги

Комуникация с ключови заинтересовани страни

Работни срещи с представители на общините

Ситуация:

ЧЕЗ стопанисваше електроразпределителната мрежа и осигуряваше електроснабдяването на над 2 милиона клиенти в Западна България. Компанията работеше на силно регулиран пазар и разполагаше с ограничени възможности за инвестиции и подобрения на мрежата, които се одобряваха от енергийния регулатор.
За ЧЕЗ беше важно да има добра координация по приоритетите за инвестиции с представителите на местните власти, както и разбиране от тяхна страна, че компанията не определя сама ресурсите, които може да отделя.

Цели:

 • Разясняване на причините, които водят до ограничаване на инвестициите на ЧЕЗ в Западна България
 • Получаване на подкрепа за ценовото искане на ЧЕЗ пред регулатора и необходимостта да бъдат създадени по-добри условия за инвестиции в електроразпределителната мрежа
 • Запазване на добрите отношения на партньорство с местните власти и ограничаване на възможни атаки срещу компанията

Стратегия:

 • Провеждане на серия от срещи с кметовете в 10-те области в Западна България – София, София-град, Плевен, Ловеч, Кюстендил, Видин, Враца, Монтана, Перник и Благоевград
 • Организиране на срещите с помощта на съответните областни управи за улесняване на комуникацията с кметовете
 • Предварително събиране на информация за възможни казуси в регионите и представяне на вариантите за подобряване на ситуацията
 • Разясняване как се одобряват инвестициите на електроразпределителните дружества и привличане на подкрепа за искането за по-високи инвестиции на ЧЕЗ пред отговорните институции

Тактики:

 • Серия от 10 срещи с представителите на местните власти в 10-те административни области в Западна България – общи срещи с кметовете от съответната област и индивидуални срещи с областния управител и кмета на областния град
 • Представяне на инвестиционните планове на ЧЕЗ за съответния регион, обсъждане на нуждите и постигане на съгласие по приоритетите – презентация на топ мениджърите на ЧЕЗ и дискусия
 • Подписване на декларация от кметовете във всяка област за подкрепа на одобряването на по-високи инвестиции за ЧЕЗ от държавния регулатор
 • Създаване на възможност за бърз директен контакт на местни власти с мениджърите на ЧЕЗ чрез директна телефонна линия за кметовете с топ мениджмънта на ЧЕЗ
 • Медийна комуникация – изпращане на прессъобщения до регионалните и националните медии, преди и след всяка среща; организиране на кратък брифинг за местните медии след всяка среща

Резултати:

 • Бяха утвърдени партньорските отношения с кметове на 85 общини и администрациите в 10 области в Западна България
 • Над 200 представители на местните власти участваха срещите с представителите на ЧЕЗ
 • Местните власти подкрепиха компанията и искането й за по-високи инвестиции в специални декларации до държавния регулатор
 • Срещите дадоха възможност на мениджърите на ЧЕЗ да планират по-ефективно инвестициите на компанията, така че да отговорят възможно най-добре на нуждите на общините
 • Над 240 публикации в национални и регионални медии
 • След получените положителни отзиви, срещите с кметовете се утвърдиха като регулярна годишна практика на ЧЕЗ.