Клиент

Услуги

CSR & устойчиво развитие

Подкрепа и грижа за общностите в Средногорието по време на пандемията от COVID-19

СИТУАЦИЯ

Aurubis е световен производител на мед, една от най-големите индустриални компании в българската икономика, която играе важна роля като отговорен корпоративен гражданин в региона на Средногорието.

Част от дейностите на компанията са нейните инициативи за корпоративна социална отговорност (КСО), свързани с околната среда и благосъстоянието на хората от региона. Aurubis България реализира ежегодно широк спектър от социални проекти на национално и регионално ниво, като в духа на своите корпоративни ценности помага на местните общности. Компанията вярва, че хората трябва да чувстват нейната социална ангажираност и да усещат, че работи в техен интерес.

Проектите на Aurubis България се реализират чрез социални споразумения с общините Пирдоп и Златица. Те се изпълняват всяка година и отразяват както социалната политика на компанията, така и приоритетите на съответните общини. През 2020 г. пандемията от COVID-19 промени сериозно живота в здравен, икономически и социален аспект. Много хора се разболяха, загрижеността за здравето нарасна, имаше силен натиск върху здравната система. В резултат от икономическия срив, хората загубиха работата си и доходите си и това породи опасения за бъдещето. След влизането на ограниченията в сила, хората изпаднаха в социална изолация и комуникацията стана много ограничена.

Новата реалност промени приоритетите и нуждите на общностите в региона на Средногорието. Поради пандемията и въведените мерки за борба с нея бяха ограничени масовите събития и събирания, които бяха немалка част от инициативите на Аурубис България в подкрепа на здравословния живот на местните общности

ЦЕЛИ

В тази ситуация компанията реши да работи в следните насоки:

 • Помощ за хората в региона в борбата с пандемията от COVID-19
 • Връщане на усещането за нормалност
 • Насочване на общественото внимание към икономическите перспективи за нови възможности за работа.

СТРАТЕГИЯ

 • Разработване на инициативи за корпоративна социална отговорност и допълнително отпускане на средства за местните общности за справяне с пандемията от COVID-19
 • Адаптиране на съществуващите инициативи към новата ситуация на ограничения за събирания на хора
 • Очертаване на перспективите за икономическо развитие чрез популяризиране на региона като туристическа дестинация
 • Комуникиране на инициативите и дейностите на Aurubis България, за да се създаде сигурност у общностите, че както винаги ще получат подкрепа от компанията.

ТАКТИКИ

През 2020 г. Aurubis успешно реализира проекти по своята програма за КСО в три ключови области:

 • Дарения и подкрепа за борбата на местните общности в Средногорието с COVID-19
 • Чрез своите програми за партньорство с общините Златица и Пирдоп, както и чрез допълнителни бюджети, Аурубис подкрепи училища и детски градини в района, изгради и поддържаше спортни съоръжения, подпомогна читалища, аматьорски отбори и спортни клубове, както и хора, изпаднали в неравностойно положение заради COVID -19 пандемията. През 2020 г. компанията помогна на двете общини с 1,52 милиона лева -1,36 милиона лева в подкрепа на образованието, културата и здравословния начин на живот в пандемична ситуация и 160 000 лева за болницата в гр. Пирдоп.
 • Бюджетът (35 000 лв.) за Деня на семейството – годишно събитие за служителите на компанията и техните семейства, партньори и клиенти на Aurubis, беше дарен за подпомагане на образователни онлайн дейности в общините Златица и Пирдоп по време на пандемичните ограничения.
 • Още едно дарение (60 000 лв.) в партньорство с други две компании в региона за болницата в Пирдоп с цел подпомагане на здравната институция в борбата й с COVID-19
 • Връщане на усещането за нормалност
 • Nature Fest – предишните две години това беше двудневно събитие за бягане и планинско колоездене, но поради пандемията през 2020 г. беше трансформирано в едномесечно индивидуално състезание с докладване и проследяване на индивидуални резултати онлайн. Фестивалът беше организиран заедно със спортен клуб „Бегач“.
 • Лайв стрийминг на театър за деца (1 юни 2020 г.) – онлайн събитие, което изненада приятно децата на служителите на Aurubis и от Средногорието. Спектакълът „Макс и Мориц“ на театър „Възраждане“ беше излъчван през целия ден и бе гледан 432 пъти от 276 домакинства.
 • Популяризиране на Средногорието като туристическа дестинация
 • Фотопленер – съвместно организирано фотосъбитие от Aurubis и общините Златица, Пирдоп и Антон. Участниците бяха поканени да посетят природните и културни забележителности в Средногорието, да направят снимки и да участват във фотоконкурс за обогатяване на местния визуален архив. Участието в него беше на индивидуален принцип и всеки, който желаеше да се присъедини, трябваше да изпрати снимка/и от списък със забележителности
 • Проект „Дядовата ръкавичка“ – целта на проекта е да превърне град Златица, където се намира заводът Aurubis, в уникална туристическа дестинация. Благодарение на този проект в града оживява известната приказка „Дядовата ръкавичка” на българския писател Елин Пелин. Подкрепяни от Aurubis, видни скулптори вече работят по създаването на фигури на герои от приказките, както и на голяма книга, изобразяваща текста на приказката.
 • Комуникационни дейности:
 • Анонсиращи кампании за всяка инициатива – плакати, медийни анонси, покани, инструкции за участниците
 • 8 прессъобщения, изпратени до ключови национални и регионални медии
 • 14 ексклузивни статии в регионални медии
 • Управление на онлайн и хибридни събития – разработване на концепции, избор и координация на подизпълнители, компании за техническо оборудване
 • Комуникация с общините и партньорски НПО – информационни писма, покани
 • 176 публикации в социалните медии във Facebook страницата на Aurubis и на общините в региона
 • Дигитална комуникация в собствени и партньорски канали – страници със специални събития, публикации, снимки и видеоклипове

РЕЗУЛТАТИ

 • Общностите в региона Средногорие получиха осезаема подкрепа в борбата с коронавируса, бяха осигурени и допълнителни средства
 • Благодарение на реализираните инициативи бяха създадени възможности за подобряване на начина на живот и повдигане на духа на хората
 • Повишена беше осведомеността за региона като туристическа дестинация
 • +65 фотографи любители изпратиха свои снимки на природни и културни забележителности в Средногорието и попълниха визуалните фондове на общините Златица, Пирдоп и Антон.
 • 500 деца от Средногорието гледаха театралната пиеса като 12% от тях са я гледали 6-9 пъти
 • В новата пандемична ситуация бяха реализирани съществуващи от по-рано инициативи
 • 350 души участваха в Nature Fest
 • Участниците в Nature Fest, споделиха задоволството си от провеждането на инициативата и в условията на пандемия в коментари на страниците на Aurubis и общините във Facebook
 • Постигане на широко покритие на инициативите и ключовите послания на Aurubis България
 • 108 публикации на прессъобщенията в ключови национални и регионални медии
 • 33 455 достигната аудитория на ексклузивните статии
 • 176 поста с 9234 реакции – харесвания, коментари, споделяния.