Клиент

Услуги

Корпоративната социална отговорност

Цветни улици

Ситуация:

Като собственик на електроразпределителното дружество в Западна България ЧЕЗ стопанисваше хиляди електрически ревизионни табла, за които трябваше да се грижи да бъдат в чист и изправен вид. Въпреки че компанията полагаше усилия таблата често бяха чупени, увреждани или използвани за лепене на плакати.

За да даде положителен пример, ЧЕЗ България в партньорство със Столична община, стартира кампания за подобряване на градската среда и насърчаване на жителите на столицата към по-отговорно отношение към електрическата инфраструктура. Кампанията, наречена „Цветни улици”, акцентира върху подобряване на градската среда чрез изрисуване на 100 електрически ревизионни табла в централните части на София. Проектът беше реализиран поетапно в рамките на две години като за изпълнението му бяха привлечени сдружения на артисти и млади творци. Постепенно инициативата прерасна и в други градове в Западна България, където ЧЕЗ развиваше своята дейност.

Цели:

 • Насърчаване на гражданите на столицата към по-отговорно поведение към електроенергийната инфраструктура в градската среда
 • Утвърждаване на имиджа на ЧЕЗ като компания, която работи за подобряване на средата в регионите, където развива своя бизнес.

Стратегия:

 • Превръщане на ревизионните табла в произведения на изкуството
 • Предоставяне на възможности за изява на младите творци в София
 • Работа в сътрудничество с местните власти в Столична община
 • Привличане вниманието на широката общественост към необходимостта да се пази и разкрасява градската среда.

Тактики:

 • Сключване на споразумение за сътрудничество със Столична община
 • Установяване на сътрудничество с организации на млади творци – Сдружение „Графити“ и Галерия за модерно изкуство
 • Изрисуване на 100 ревизионни табла по две от най-популярните софийски улици – „Граф Игнатиев“ и „Г. С. Раковски“
 • Две медийни събития за отбелязване изрисуването на таблата по всяка от двете улици – участие на кмета на Столична община и част от младите художници, участвали в проекта
 • 3 прессъобщения до националните медии
 • Адверториъли и интервюта на представителите на ЧЕЗ и младите художници, изрисували таблата, в печатни и онлайн медии
 • Кратък филм за проекта, публикуван на уебсайта bg

Резултати:

Кампанията „Цветни улици“ беше приета положително и намери много добър отзвук в онлайн пространството

Рязко намаляха вандалските прояви по табла, които бяха изрисувани в рамките на кампанията „Цветни улици“

Инициативата получи широко отразяване в медиите:

 • 124 медийни публикации
 • 5 репортажа в национални телевизии
 • 8 радио репортажа
 • 23 печатни и 88 онлайн публикации

Положителните реакции окуражиха компанията да пренесе инициативата и в други градове в Западна България.