Клиент

Услуги

Организация на събития

Официално откриване на център за споделени услуги в София

СИТУАЦИЯ

„AES“ е един от най-големите чуждестранни инвеститори в енергийния сектор в България. Компанията управлява новопостроената въглищна електроцентрала ТЕЦ „AES – Гълъбово“  в близост до Стара Загора, ВЕЦ „Св. Никола“ разположен северно от Варна и Центъра за споделени услуги (SSC) за регион Евразия, базиран в София.

Центърът за споделени услуги бе създаден през септември 2013 г. Основната му цел е предоставянето на услуги в сферата на финансите, информационните технологии, снабдяването и доставките за бизнесите на компанията в Европа и Близкия Изток.

През 2017г. портфолиото от услуги на центъра беше разширено и AES реши да използва случая и да представи направената инвестиция пред медиите и широката общественост.

ЦЕЛ

 • Информиране на медии и ключови заинтересовани страни относно Центъра за споделени услуги на AES в София и разширяването на неговите услуги.

СТРАТЕГИЯ

 • Представяне на направените разширения в Центъра за споделени услуги като част от общата инвестиционна рамка на AES в България. Позициониране на компанията като сериозен инвеститор с дългосрочни планове за развитие на местния пазар
 • Представяне на информация за направените инвестиции и приноса на AES в България
 • Организиране на отделни събития за медии и за стейкхолдъри
 • Поканване на министъра на енергетиката като официален гост на събитието

ТАКТИКИ

 • Подготвяне на обобщена информация за инвестициите и приноса на AES в България подготвяне на корпоративна брошура
 • Организиране и провеждане на медийно събитие, което да представи Центъра за споделени услуги на компанията:

– брифинг за представителите на медиите, церемониално прерязване на лентата и обиколка на Центъра за споделени услуги
– участие на енергийния министър като специален гост на събитието

 • Изготвяне на прессъобщение за национални и местни медии в Стара Загора, Добрич и Варна
 • Възможност за ексклузивни интервюта на водещи национални медии с мениджмънта на AES
 • Официален прием за стейкхолдъри:
 • Представители на държавни институции, енергийни компании, партньори, експерти
 • Кратко представяне на дейността на Центъра за споделени услуги и инвестициите направени от AES

– музикална програма с класическа музика и възможност за разговори и срещи между гостите
– предоставяне на предварително подготвената корпоративна брошура на всички гости

РЕЗУЛТАТИ

 • Информация за AES и Центъра за споделени услуги беше поместена в 38 статии

– 34 материала в онлайн медии и 4 в печатни издания

 • Достигната аудитория от 382 000 души
 • 100% отразяване на ключовите послания на компанията в медийните публикации
 • 12 национални медии присъстваха на официалната церемония по прерязване на лентата
 • Повече от 100 ключови стейкхолдъри присъстваха на приема и получиха корпоративна брошура на