Клиент

Услуги

Управление на кризи
Стратегическо консултиране

Отнемане на лиценза на Chevron за добив на шистов газ

Ситуация:

През юли 2011 г. Chevron Corporation спечели търг за проучване на шистов газ в Блок 1 Нови пазар в североизточна България. Под натиска на улични протести на политически партии, зелени НПО и граждани, българското правителство оттегли лиценза на компанията на 17 януари 2012 г. Ден по-късно, на 18 януари 2012 г., парламентът наложи забрана за извършване на операции по хидравлично разбиване и на практика спря всички дейности на Chevron в България.

Цели:

 • Постигане на разбиране и подкрепа сред експертите, научните среди и широката публика за процеса на хидравлично разбиване и добива на шистов газ
 • Ангажиране на ключовите заинтересовани страни и разясняване на процеса на хидравлично разбиване и неговата безопасност за хората и околната среда в района на евентуалните операции.

Стратегия:

 • Идентифициране и предоставяне на информация на ключови фигури, които формират общественото мнение и биха могли да имат водеща роля в дебата за шистовия газ
 • Провеждане на разяснителна кампания с участие на компетентни по темата експерти от България и чужбина
 • Създаване на канали за разпространение на базирана на факти информация до широк кръг от заинтересовани страни
 • Създаване на онлайн източник на информация за Chevron и добива на шистов газ – който е лесно достъпен и на разбираем език за широката публика

Тактики: 

 • Идентифициране на близо 540 заинтересовани страни, сред които лидери на мнение и експерти
 • Провеждане на над 120 срещи за изграждане на отношения със заинтересовани страни и над 40 срещи за установяване на регулярна комуникация с ключови представители на централната и местна власт
 • Подготвяне на съдържание на български език и неговото разпространение до ключови заинтересовани страни, лидери на мнение, независими експерти и медии
 • Директен мейлинг на повече от 180 материала
 • Създаване на уебсайт на Chevron на български език и акаунт в Twitter с +70 публикации за период от 6 месеца
 • Организиране на бекграунд срещи с представители на водещи медии (национални и международни) и регулярно изпращане на съдържание на български език
 • Разпространяване до медиите на 10 изявления на Chevron
 • Публикуване на 54 интервюта и 7 статии във водещи медиите
 • Организиране в сътрудничество с трети страни на 6 събития за разясняване на технологията за добив на шистов газ, насочено към национални и регионални експерти, стейкхолдъри с представители на Chevron
 • Участие на говорители на Chevron в 4 събития, свързани с развитието на българския енергиен сектор
 • Създаване на медийни поводи във връзка с посещения на чуждестранни експерти в добива на шистов газ – за образоване на широката общественост и оборване на аргументите на опонентите с научни факти и доказателства

Резултати:

 • Базирана на факти информация беше разпространена до експерти, учени, заинтересовани страни, които изразиха отношение в подкрепа на добива на шистов газ
 • Иницииране на конструктивен дебат за добива на шистов газ в България
 • С положителни коментари в дебата се включиха над 50 заинтересовани страни, лидери на мнение и експерти
 • Представители на институциите и местните власти изразиха балансирани позиции по темата
 • Бе установена регулярна комуникация с Министерството на енергетиката, Комисията по енергетика към НС, парламентарната анкетна комисия за шистовия газ, Министерството на околната среда и водите
 • Публичното пространство бе наситено с научни доказателства и факти за процеса на хидравлично разбиване и добива на шистов газ; подвеждащи твърдения на опонентите бяха оборени.