Клиент

Услуги

Корпоративна социална отговорност

КСО програма за финансова грамотност „Нашите пари“ (2017-2020)

СИТУАЦИЯ

Национално представително проучване, проведено по поръчка на Visa в България през 2016 г., показа, че най-разпознаваемата финансова институция сред учениците от 9 до 11 клас е „заложната къща“. Дори сред тези, които се считат за финансово грамотни, само 9% познават всички финансови термини. В същото време, 84% от учащите в гимназиален курс заявяват, че биха желали да изучават финансова грамотност в училище.

Тези факти за нивото на финансова грамотност сред българските гимназисти и тяхното желание да знаят повече за финансите и икономиката беше последното голямо доказателство за Visa в България и българските банки, че има спешна нужда от мащабна програма за финансова грамотност.

ЦЕЛИ

 • Да бъдат подкрепени българските средни училища за обучението на учениците във финансова грамотност
 • Да бъдат обучени младите хора да управляват личните си финанси и да придобият умения, които да им помогнат да бъдат успешни предприемачи в бъдеще.

СТРАТЕГИЯ

 • Разработване на национална програма за обучение по финансова грамотност в училищата, осигуряване на необходимите средства и канали
 • Ангажиране на подходящи партньори от академичните и образователни среди и неправителствения сектор
 • Привличане на преподаватели и директори към програмата чрез директна комуникация и възможност за обучение и кариерно развитие
 • Привличане интереса на учениците чрез таргетирани към тях дейности в социалните мрежи.

ТАКТИКИ

Образователна програма в училищата

 • Създаване на програма за присъствено обучение;
 • Установяване на партньорства с образователни институции (Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Академия Нике) и популярната образователна онлайн платформа ucha.se;
 • Изготвяне на учебник и учебна тетрадка;
 • 45 анимирани видео урока, базирани на учебника, качени на популярната образователна платформа ucha.se;
 • 4 обучения за преподаване на финансова грамотност на общо +150 учители и +120 директори;
 • 2 уъркшопа за учители като част от национални образователни конференции;
 • +12,700 урока, преподадени на ученици 9-11 клас;
 • Затворена Facebook група на преподавателите и директорите за обмяна на опит и администриране на програмата;
 • 3 официални връчвания на сертификати на завършилите програмата ученици.

Медийна комуникация

 • Пресконференция за обявяване началото на програмата с участието на всички партньори;
 • Работен обяд с 7 журналисти на Мениджъра на Visa за България;
 • 8 прессъобщения;
 • 6 интервюта на Мениджъра на Visa за България;
 • 32 адвърториъла в 5 национални и регионални медии;
 • 3 медийни събития за връчване на сертификати на учениците, завършили програмата.

Дигитална кампания

 • Създаване на сайта pocketscience.bg и възможност учениците да купуват модни артикули от него, чрез натрупани точки с решаването на тестовете по финансова грамотност, свързани с видеата на ucha.se;
 • Развиване на две модни линии за привличане на интереса на учениците и насърчаването им да гледат видеа и решават тестове през pocketscience.bg – суичъри, тениски, шапки, значки, брандирани с финансови понятия. Етикетът на всяка съдържа обяснение на съответното понятие;
 • Facebook страница Pocket Science за комуникация с учениците и получаване на обратна връзка за програмата като цяло;

Комуникация през собствените канали

 • 31 туита на страницата на Visa в Twitter.

РЕЗУЛТАТИ

 • +6700 обучени присъствено ученици във финансова грамотност;
 • +120 средни училища в 53 града, участващи в програмата;
 • +80 преподаватели и директори на училища, участващи в 2 уъркшопа, проведени по време на национални образователни конференции;
 • 77% средно повишаване на финансовата грамотност на учениците от 9 до 11 клас, базирано на резултатите от входящите и изходящите тестове;
 • +350 медийни публикации, 100% положителни, в национални и регионални медии;
 • Пресконференция, работен обяд и събития за връчване на сертификати с участието на +85 журналисти от национални, общи и специализирани медии;
 • +218,000 ученици на различна възраст получиха основни познания по финансова грамотност като са гледали поне 4 видеа на ucha.se;
 • +60,000 успешно решени онлайн тестове като част от дигиталната кампания Pocket Science;
 • Среден успех на тестовете на bg – 83% успеваемост;
 • +10,500 модни артикула, раздадени като награда за показаните знания от учениците в кампанията Pocket Science.