Клиент

Услуги

Връзки с медии

Конкурс „Училища на бъдещето“

Ситуация
От 2009 г. Фондация Америка за България организира конкурса „Училища на бъдещето“, насочен към модернизиране на учебната база в българските училища. Благодарение на финансирането, получено в конкурсa, над 30 000 български ученици в 45 училища получиха достъп до нови лаборатории по естествени науки и използват най-модерни технологии.
Въпреки голямото си социално значение, шест години по-късно, конкурсът не беше получил сериозно отразяване в медиите и обществеността не беше запозната с приноса на фондацията за подобряване на учебната среда в България.

Цел
Да бъде привлечено вниманието на медиите към важността на проекта и приноса на Фондация Америка за България за подобряване на условията в българските училища.

Стратегия
• Предлагане на интересно за медиите съдържание и включване в комуникацията на директори и учители от училища бенефициенти от конкурса
• Прилагане на индивидуален подход към ключовите национални и регионални медии.

Тактики
• Неформална среща с 8 журналисти от ключови национални медии за запознаване с проектите на фондацията в сферата на образованието
• Медиен брифинг в училище бенефициент за обяване началото на конкурса за 2016 г.
o прессъобщение до национални и регионални медии

• Предложение до ключови регионални медии да направят интервюта с програмния директор на фондацията
• Партньорство с 3 водещи национални медии (ТВ, печат и радио), които подкрепиха конкурса
• Обявяване на 23-те училища, спечелили от конкурса с прессъобщение 2 седмици преди заключителното събитие
o изпращане на имейли до регионалните медии за представяне на спечелилите училища от съответния регион

• Анонсиране на заключителното събитие на конкурса с отделно прессъобщение
• Заключително събитие за обявяване на училищата – победители в конкурса за 2016 г.
o възможност за ексклузивни материали и интервюта
o включване с интервю от събитието в популярно предобедно ТВ шоу.

Резултати
• 155 публикации в медиите (с положителен и информативен характер)
o 107 – в онлайн медии
o 40 – в печатни медии
o 4 ТВ интервюта
o 2 радио интервюта
o 1-часова програма по темата в национално радио
o 2 интервюта в регионални печатни издания
o Видео интервю в онлайн медиа

• Тонът на публикациите беше преобладаващо положителен

• Посланията на кампанията присъстваха в отразяването на прессъобщенията и медийните събития, а името на фондацията беше споменато в заглавието или първия параграф на материалите

• Журналисти от 10 медии присъстваха на заключителното събитие.