Клиент

Услуги

Корпоративни комуникации

Комуникация на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ през първите месеци на пандемията от Covid-19

СИТУАЦИЯ

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ (КГМИ3) е една от ключовите енергийни мощности в България.  Ежегодно централата произвежда над 10% от електроенергията предназначена за вътрешния пазар и играе важна роля за стабилността на електроенергийната система на страната. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ дава работа на около 500 висококвалифицирани специалисти и осигурява индиректно 4 000 допълнителни работни места. Компанията предоставя и значителна финансова помощ на местните общности в Община Гълъбово и град Стара Загора.

През март 2020 г. пандемията от COVID-19 достигна България и властите въведоха сериозни ограничителни мерки, за да намалят разпространението й. В тази ситуация CGME3 трябваше да:

 • осигури безопасността на служителите си и да ги информира за новите мерки за сигурност, които трябва да спазват на работното си място
 • да увери широката общественост, че централата продължава надеждното и сигурно производство на електроенергия
 • да продължи своите инициативи на социални инвестиции в района на Гълъбово и Стара Загора.

ЦЕЛИ

 • Предоставяне на детайлна информация на служителите относно взетите мерки за безопасност и правилата, които трябва да спазват
 • Предприемане на адекватни стъпки за гарантиране на безпроблемното производство на електричество в условията на пандемична ситуация
 • Да бъде оказана подкрепа на местните общности в Гълъбово и Стара Загора и да бъде повишена информираността относно дейностите на компанията, насочени срещу разпространението на Covid-19.

СТРАТЕГИЯ

 • Регулярна комуникация по теми свързани с предприетите мерки от централата за гарантиране на безопасността  и здравето на служителите,  надеждното производство на електроенергия и помощта към местните общности
 • Включване на служители, бенефициенти и представители на местните общности в комуникацията
 • Гъвкавост в комуникационните подходи, за да бъдат избегнати ограниченията и затрудненията, които произтичат от пандемията.

ТАКТИКИ

 • 23 прессъобщения, свързани с предприетите мерки за безопасност, допълнителни активности в централата, произведената електроенергия, въведени иновации, с които да бъдат преодолени ограниченията, свързани с COVID-19 (дистанционни инспекции с очила за виртуална реалност, оборудване на сграда за работа в ситуация на пълна изолация), успешно реализирани КСО проекти, дарения направени от компанията в битката срещу COVID-19
 • 3 видеа, представящи успешно реализирани КСО проекти на компанията, с които бяха заменени планираните присъствени събития, чието провеждане беше ограничено заради пандемията; ангажиране на бенефициенти като събеседници във видеата
 • 4 интервюта с представители на мениджмънта на КГМИ3 по теми, свързани с мерките за безопасност, направената реорганизация на бизнеса в хода на пандемията и даренията за справянето с COVID-19
 • 11 журналистически материала и статии, включващи коментари на служители, бенефициенти и експерти относно компанията като работодател, значението на централата, нейните КСО проекти, социалният й принос и сътрудничество с местните власти
 • Пренасочване на цялата програма за социални инвестиции в района на Гълъбово и Стара Загора към справяне с епидемията от COVID-19 на национално и локално ниво.

РЕЗУЛТАТИ

 • Над 400 проактивно генерирани публикации в 78 национални и регионални медии
 • Повече от 2.5 милиона души проактивно достигната аудитория
 • Основните ключови послания на компанията бяха отразени в 86% от публикациите
 • Стотици гледания в Youtube на видеата, които бяха направени във връзка с реализираните КСО проекти на централата
 • Над 150 000 евро, които бяха пренасочени за борба с вируса на локално ниво.