Клиент

Услуги

Корпоративни комуникации

Кампания срещу кражбите на съоръжения

Kражбите на кабели и оборудване от електроенергийната инфраструктура са сериозен и дългогодишен проблем за ЧЕЗ и много други енергийни и ютилити компании. През 2010 г. директните щети за ЧЕЗ от кражби на елементи от нейните съоръжения нарастнаха с 96% в сравнение с предишната година. Възстановяването на щетите отнемаше сериозна част от инвестиционните ресурси на компанията, които бяха предвидени за модернизиране на мрежата. Освен това кражбите водеха до аварии, прекъсване на електрозахранването и неудобства за клиентите, които обвиняваха ЧЕЗ. Клиентите приемаха кражбите не като техен проблем, а като проблем само на компанията монополист.

За да адресират този проблем, ЧЕЗ и AMI Communications създадоха комуникационна кампания за противодействие в три основни насоки:

  • Насърчаване на обществената нетърпимост към кражбите на кабели и оборудване
  • Привличане на вниманието на отговорните институции към проблема
  • Иницииране на промени в Наказателния кодекс и Закона за търговия с цветни метали, които да въведат по-строги наказания за нарушителите и да помогнат за решаването на проблема

Изпълнение: 

Правните експерти на ЧЕЗ подготвиха предложение за промени в българското законодателство, включително въвеждането на по-строги мерки за нарушителите и промени в нормативната уредба за събиране и търговия с цветни метали. Бяха събрани подробни статистически данни и бяха очертани основните послания на кампанията. Представители на ЧЕЗ разговаряха с министъра на вътрешните работи за възможностите за противодействие и санкции. Проблемът беше представен и пред парламентарната комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм. Компанията обсъди възможностите за  противодействие на кражбите и с представителите на местните власти в Западна България и държавния регулатор ДКЕВР.

Паралелно беше организирана и активна медийна кампания:

  • Изпратени бяха 23 прессъобщения, които показват обхвата на проблема, отрицателното му въздействие върху клиентите, застрашената сигурност на доставките на електроенергия, предложенията на ЧЕЗ за решаване на проблема и конкретни случаи на кражби
  • Организирани бяха 2 медийни събития
  • Представители на ЧЕЗ дадоха 11 интервюта по темата в печатни, електронни и онлайн медии
  • Бяха публикувани две серии от ексклузивни материали във водещи национални медии

Резултати:

Кампанията имаше широко медийно отразяване – общо 338 публикации (220 положителни, 0 отрицателни, 118 неутрални). Медиите като цяло подкрепиха усилията на ЧЕЗ за решаване на проблема и 98% от публикациите включваха поне едно от ключовите послания на кампанията.

Проведена беше публична дискусия, в която взеха участие представители на бизнеса, Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и Парламентарната комисия по енергетика. Беше създадена работна група, инициирана от Министерството на вътрешните работи, включваща представители на ключови министерства, бизнес организации и организации на потребители, за да бъде обсъдено въвеждането на по-строги наказания. Промените в Наказателния кодекс и  в търговията с цветни метали бяха одобрени от Народното събрание през 2011 г. Те доведоха до значително намаляване на кражбите на кабели.