Клиент

Услуги

Корпоративни комуникации

Кампания срещу кражбите на съоръжения

Ситуация:

Кражбите на кабели и оборудване от електроенергийната инфраструктура бяха сериозен и дългогодишен проблем за ЧЕЗ и много други енергийни и ютилити компании. През 2010 г. директните щети за компанията от кражби на елементи от нейните съоръжения нараснаха с 96% в сравнение с предишната година. Възстановяването на щетите поглъщаше сериозна част от инвестиционните ресурси на ЧЕЗ, предвидени за модернизиране и поддръжка на електроразпределителната мрежа. В следствие на кражбите се стигаше до аварии, прекъсване на електрозахранването на клиентите на ЧЕЗ, които обвиняваха  за неудобствата си  компанията „монополист“.

Цели:

 • Провокиране на обществена нетърпимост към кражбите на кабели и оборудване;
 • Иницииране на широка дискусия по проблема с посегателствата над съоръжения;
 • Въвеждане на по-строго законодателство срещу кражбите на кабели и съоръжения

Стратегия:

 • Информиране на клиентите за щетите, причинени от кражбите на съоръжения и по какъв начин проблемът засяга и тях самите;
 • Привличане на вниманието на отговорните институции към темата;
 • Комуникиране обхвата на проблема и възможните мерки, които може да бъдат предприети за решаването му;
 • Иницииране на промени в Наказателния кодекс и Закона за търговия с цветни метали, с които да бъдат въведени по-строги наказания за нарушителите.

Тактики: 

Комуникация с институции и местни власти:

 • Писмо до Министъра на вътрешните работи за разясняване мащаба на кражбите и предлагане на законодателни промени, включително по-строги санкции за нарушителите;
 • Среща с Министъра на вътрешните работи;
 • Презентация по темата през Парламентарната комисия за икономическа политика, енергетика и туризъм;
 • Разясняване на предложението за законодателни промени на срещи с местните власти в Западна България и държавния регулатор КЕВР.

Медийна комуникация:

 • 23 прессъобщения – показване обхвата на кражбите, отрицателните последствия за клиентите, застрашената сигурност на доставките на електроенергия, предложенията на ЧЕЗ за решаване на проблема и конкретни случаи на кражби;
 • Две събития за медиите, с които бяха показани щети, нанесени вследствие на кражби на кабели;
 • 11 интервюта на мениджъри на ЧЕЗ по темата;
 • Ексклузивни материали във водещи национални медии.

Резултати:

 • Беше повдигната обществена дискусия относно мащаба на проблема с кражбите на съоръжения, негативните последствия за клиентите и необходимостта от законодателни мерки;
 • Представители на бизнеса, Министерство на икономиката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и Парламентарната комисия за икономическа политика, енергетика и туризъм се включиха в дискусията;
 • По инициатива на Министерство на вътрешните работи беше създадена работна група с участие на представители на ключови министерства, бизнес и потребителски организации с цел обсъждане въвеждането на по-строги наказания;
 • Кампанията имаше широко медийно отразяване – общо 338 публикации (220 с положителен характер, 118 неутрални), от които 21 репортажа в телевизии и радио, 57 публикации в печатни издания и 260 в онлайн медии;
 • В 98% от медийните публикации се съдържаше поне едно от ключовите послания на ЧЕЗ;
 • През 2011 г. Народното събрание прие промени в Наказателния кодекс и в Закона за търговия с цветни метали. Те доведоха до значително намаляване на кражбите на кабели и съоръжения през следващите години.