Клиент

Услуги

Кризисни комуникации

Изграждане на положителен имидж на концесионера на летище София

СИТУАЦИЯ

На 17 юли 2019 г. българската държава обяви за победители в търга за 35-годишната концесия на на летище София консорциума SOF Connect (с участието на френския инвестиционен фонд Meridiam – 99%, и австрийска строителна компания Strabag – 1%) в партньорство с оператора на летище Мюнхен.

Всички останали участници в търга обжалваха правителственото решение пред Комисията за защита на конкуренцията, главно с мотива, че кабинетът е избрал най-ниската инвестиционна оферта. Последваха негативни публикации в медиите, оспорващи избора на концесионер и намекващи за скрити връзки между Meridiam и местни бизнесмени със спорна репутация.

До този момент Meridiam и летище Мюнхен не бяха комуникирали в медиите. Meridiam не беше известен на широката общественост, която по принцип е подозрителна към инвестиционните фондове. SOF Connect и летище Мюнхен бяха изложени на риск от разширяване на негативното медийно съдържание и влошаване на имиджа.

ЦЕЛИ

 • Представяне на SOF Connect и Meridiam пред българското общество
 • Изграждане на имидж на SOF Connect и Meridiam като отговорни инвеститори, които ще допринесат за превръщането на летище София в модерно съоръжение за въздушен транспорт и за развитието на българската икономика
 • Предотвратяване на комуникационна криза

СТРАТЕГИЯ

 • Проактивно споделяне с медиите на актуално и стойностно съдържание за членовете на консорциума и неговата визия за летище София
 • Осигуряване на възможност на журналистите да получат впечатления от първа ръка за летище Мюнхен
 • Насищане на комуникационното пространство с положителни новини за Meridiam и летище Мюнхен и техните най-добри практики

ТАКТИКИ

 • PR консултиране
 • Индивидуални срещи на представители на Meridiam с журналисти от ключови медии за предоставяне на детайлна информация – 5
 • Медийни пътувания до летище Мюнхен – обиколка на летищните съоръжения, презентации за постиженията на летището и срещи на журналисти с представители на ръководството – 2 пътувания с общо 12 журналисти
 • Проактивно разпространяване до медиите на писмено съдържание и видео с визия на консорциума за летището след модернизация
 • Интервюта с представители на ръководствата на Meridiam и на летище Мюнхен – 2
 • Създаване на детайлни информационни материали с факти за най-добрите практики на Meridiam – 2
 • Ежедневно следене на медиите и средата

РЕЗУЛТАТИ

 • 184 публикации – 58% положителни, 35% неутрални, 7% отрицателни
 • Видеосъдържанието, предоставено от Meridiam, беше отразено в 54 публикации
 • 104 проактивно генерирани публикации
 • Говорителите на Meridiam и летище Мюнхен бяха цитирани в 118 публикации
 • Ключовите послания на Meridiam бяха отразени в 93% от публикациите
 • Проактивно достигната аудитория 4 110 456 (ежедневно)
 • Рекламна стойност 128 415 €