Клиент

Услуги

Вътрешни комуникации

Извеждане от експлоатация на ТЕЦ Варна

През 2014 г. компанията собственик на ТЕЦ Варна – ЧЕЗ, бе изправена пред сериозно предизвикателство. Това беше последната година, в която блоковете на централата можеха да работят, съгласно одобреното от институциите комплексно разрешително. Предстояха последни трудни разговори с институциите и синдикатите в търсене на  възможност за продължаване на живота на централата. Очакваше се засилен интерес от страна на медиите.

 

AMI Communications България разработи кампания за превантивна кризисна комуникация, която помогна на ЧЕЗ да представи аргументите си в дискусията за бъдещето на ТЕЦ Варна. Заложихме на открита, проактивна и разяснителна комуникация, с която да бъдат ограничени негативните настроения и да бъдат избегнати негативни последствия за репутацията и бизнеса на ЧЕЗ.

 

Изпълнение:

  • Комуникация с представители на институции от 3 последователни правителства (2 редовни и едно служебно)
  • 2 работни групи за търсене на възможност за удължаване на живота на централата
  • 9 прессъобщения
  • 9 интервюта
  • 2 анализа, публикувани в медиите
  • 1 медийно събитие
  • 9 срещи със служители и синдикати

 

Резултати:

Кампанията успя да постигне предварително поставените цели. Обявяването на извеждането от експлоатация на ТЕЦ Варна бе посрещнато с разбиране от основните заинтересовани страни. Не бяха отправяни директни обвинения към ЧЕЗ от страна на институциите.

През периода на кампанията – от април до ноември 2014 г. 89% от медийното отразяване по темата беше с положителен или неутрален характер, като представяше ключовите послания на ЧЕЗ.

Броят на негативните публикации остана нисък дори в месеците, когато синдикатите бяха най-активни в атаките си срещу компанията.

Кампанията получи награда ПР Приз 2015 година в категория „Кризисни комуникации“.