Клиент

Услуги

Управление на кризи

Запазване на лицензите на ЧЕЗ в България

В началото на 2013 г. общественото недоволство, провокирано от по-високи от очакваните сметки за електроенергия, доведе до масови протести и безпрецедентна политическа, институционална и медийна атака срещу електроразпределителната компания ЧЕЗ. Бяха извършени десетки проверки на дейността на компанията от страна на различни държавни институции, а енергийният регулатор започна процедура за отнемане на лиценза на ЧЕЗ. Имиджът на компанията беше сринат, а бизнесът й в България застрашен.

В тази ситуация помогнахме на ЧЕЗ да разработи и изпълни стратегия за кризисна комуникация. Нейната цел беше да се отговори на обвиненията и да се възстанови доверието на обществото, потребителите и институциите, така че компанията да продължи да развива дейността си в България.

 

Изпълнение:

От януари до ноември 2013 г. компанията заложи на регулярна и активна комуникация в 6 основни насоки:

 • Успокояване на напрежението и бърза реакция:
  • 22 срещи с представители на институциите и протестиращите
  • улеснения за клиентите при покриване на месечните им задължения
 • Прозрачност:
  • даване на публичен достъп до договорите за споделени услуги
  • публикуване на приватизационния договор
 • Потребителска кампания „Бъдете информирани“:
  • изпращане на 3 брошури с фактурите на битовите клиенти
  • създаване на специална подсекция на корпоративния уебсайт www.cez.bg
 • Реформа на обслужването на клиентите:
  • създаване на Потребителски съвет към компанията
  • въвеждане на институцията енергиен омбудсман и 13 срещи на омбудсмана с клиенти на компанията
  • програма за лоялни клиенти
  • преразглеждане на Общите условия
 • Включване на независими експерти в комуникацията:
  • интервюта и коментари от трети страни
  • присъствие на независими експерти на изслушванията на ЧЕЗ
 • Привличане на международна подкрепа
 • Разясняване на позицията на ЧЕЗ:
  • 168 прессъобщения
  • 180 интервюта в национални и регионални медии
  • 90 събития и срещи
  • 224 материала – ключови послания, сценарии и други.

 

 Резултати:

 • Негативните публикации намаляха с 93% от февруари до ноември 2013 г.
 • 90% oт публикациите в периода  януари-ноември 2013 г. бяха неутрални или позитивни
 • 45% от публикациите в периода  са резултат от проактивна комуникация
 • Обществената дискусия отмести фокуса си от ЕРП-тата към проблемите в енергийния сектор като цяло
 • Митовете за ЧЕЗ бяха опровергани
 • На 14 ноември 2013 г. ДКЕВР обяви, че няма основания за отнемане на лиценза на ЧЕЗ и приключи процедурата
 • Прекратяването на процедурата бе прието като очаквано развитие и не предизвика нова вълна от атаки

Кампанията получи най-високото отличие – златна награда SABRE ЕМЕА за Кризисни комуникации за 2013 г.