Стратегическо консултиране

Имате нужда от:

  • насоки за комуникационния подход на вашата компания
  • препоръки за нейното позициониране
  • план за комуникиране на конкретна тема
  • избор на ефективни канали, чрез които вашите послания да достигнат до заинтересованите страни
  • изграждане на отношения с трети страни

AMI Communications подготвя задълбочен анализ на сектора и на средата, в които работи дадена организация. Определяме силните и слабите страни, възможностите и потенциалните заплахи. Консултираме клиентите си за най-добрия комуникационен подход в зависимост от желаните цели. Подготвяме подробен план за действие, като дефинираме целевите публики и точните инструменти, чрез които да достигнем до тях. Стъпваме върху съществуващите преимущества и създаваме нови.

prev arrownext arrow

Нашият опит