Медиа трейнинги

Имате нужда да:

  • разберете повече за медийната среда и начина, по който работят журналистите
  • развиете комуникационните си умения
  • научите как най-добре да формулирате и представите своите послания
  • се подготвите да отговаряте на трудни и провокативни въпроси
  • приложите натрупаните комуникационни умения в реална обстановка

Организираме обучения, с които въвеждаме говорителите на компании/ организации в света на медиите и журналистиката. Запознаваме ги с особеностите на медийната среда, различните типове медии, естеството на тяхната работа, даваме полезни съвети как да общуват с журналистите. Насочваме ги как да се подготвят за своите изяви, какъв език да използват и как да построят ключовите си послания, така че да бъдат добри и ефективни говорители. Преглеждаме заедно основната информация за компанията им и ги подготвяме как да отговарят на възможни журналистически въпроси. Препоръчваме стратегии и тактики за преодоляване на непредвидени и кризисни ситуации. След теоретичната подготовка симулираме реални казуси, в които даваме възможност на обучаващите се да изпробват придобитите умения за комуникация с медиите. Анализираме практическата част и очертаваме насоките, в които трябва да продължим да работим.

prev arrownext arrow