Корпоративната социална отговорност

Имате нужда от:

  • насоки за създаване на ваша програма за Корпоративна социална отговорност
  • предложения за кауза, с която да се обвържете
  • постигане на информараност за усилията на вашата компания за позитивна промяна в обществения живот
  • създаване на вътрешнофирмена култура за включване в доброволчески инициативи

AMI Communications предоставя консултации в областта на КСО, разработва стратегии и конкретни програми, които са в унисон с устойчивото и дългосрочно развитие на вашата организация. Екипът ни анализира ситуацията и проучва възможностите за партньорства с неправителствения сектор. Подготвяме план за корпоративна социална отговорност с препоръки за подходящи области, в които вашата организацията може да допринесе за устойчива и полезна обществена промяна. Организираме специални събития и активности, за да популяризираме тези усилия сред широката публика, заинтересованите страни и медиите. Създаваме и осъществяваме доброволчески инициативи за включване на служители в КСО проекти.

prev arrownext arrow

Нашият опит

Цветни улици

Ситуация: Като собственик на електроразпределителното дружество в Западна България ЧЕЗ стопанисваше хиляди електрически ревизионни табла, за които трябваше да се грижи да бъдат ...