Комуникация с ключови заинтересовани страни

Имате нужда от:

  • изграждане на отношения с институции, неправителствен сектор, местна общност, лидери на мнение и други заинтересовани страни
  • подкрепа на предложения за подобряване на средата, в която развивате своя бизнес
  • установяване на партньорства по теми от интерес за вашата компания

AMI Communications идентифицира основните заинтересовани страни за дадена организация. Анализираме техните действия и публично заявени позиции и определяме най-подходящия комуникационен подход. Разработваме стратегии и програми за развитие на отношенията със стейкхолдъри. Работим за установяване на диалог с тях. Провеждаме проучвания. Изграждаме и развиваме канали за регулярна комуникация, идентифицираме области за потенциални съвместни действия и инициативи.

prev arrownext arrow

Нашият опит