Дигитални комуникации

Имате нужда от:

  • Комуникационна стратегия за дигитална среда
  • Активно участие в комуникациите в социалните мрежи
  • Истории и съдържание, които привличат интерес
  • Разширяване на кръга от последователи
  • Развитие на отношения с посланици на вашата марка
  • Изграждане на връзка и диалог между потребителите и вашата марка

AMI Communications консултира своите клиенти за избора на подходящи дигитални канали, в които да присъстват. Подготвяме стратегии за всеки един от избраните канали, очертаваме препоръки за ефективна комуникация в дигитална среда. Създаваме и поддържаме дигиталните канали на нашите клиенти, подготвяме съдържание за тях. Следим активността и реагираме бързо и съгласувано в отговор на коментари и запитвания. Планираме стъпки за привличане на последователи и за постигане на по-висока степен на ангажираност с дадената компания или бранд. Текущо правим оценка на постигнатите резултати и открояваме успешните практики. Постоянно търсим и препоръчваме нови подходи, които да осигуряват максимална ефективност в бързо променящата се дигитална среда.

prev arrownext arrow

Нашият опит