Връзки с медии

Имате нужда да:

  • информирате за новини и постижения около Вашия бизнес
  • достигнете бързо до широка аудитория
  • установите комуникация с важните за вашата компания медии
  • повдигнете дискусия по тема от обществен интерес

Екипът на агенцията анализира медийната среда и идентифицира медиите, които са важни за дадена компания. Провеждаме одит на медийните комуникации, за да оценим доколко са ефективни и как може да бъдат подобрени. Установяваме и поддържаме отлични взаимоотношения с журналистите. За да привлечем тяхното внимание, подготвяме интересно съдържание. Предоставяме го чрез прессъобщения, предлагане на ексклузивно съдържание, коментари, блиц новини и специални материали. Предлагаме интервюта с интересни събеседници и отговаряме на журналистическите запитвания в кратки срокове. Организираме различни типове събития за медии като пресконференции, семинари, неформални срещи, медийни посещения, демонстрационни събития, продуктови тестове и редица други. Прилагаме гъвкав подход  и когато е по-подходящо, реализираме хибридни или изцяло онлайн събития. Правим мониторинг на медиите, оценяваме постигнатото покритие и анализираме степента на отразяване на основните посланията на компанията.

prev arrownext arrow

Нашият опит

Кампания „От фермата до теб“

Kaufland е най-голямата търговска верига за бързооборотни стоки в България, която предлага богат асортимент от плодове и зеленчуци на пазара. Клиентите на веригата имат възможно...