Връзки с медии

Имате нужда да:

  • информирате за новини и постижения около Вашия бизнес
  • достигнете бързо до широка аудитория
  • установите комуникация с важните за вашата компания медии
  • повдигнете дискусия по тема от обществен интерес

Екипът на агенцията анализира медийната среда и идентифицира медиите, които са важни за дадена компания. Провеждаме одит на медийните комуникации, за да оценим доколко са ефективни и как може да бъдат подобрени. Установяваме и поддържаме отлични взаимоотношения с журналистите. За да привлечем тяхното внимание, подготвяме интересно съдържание. Предоставяме го чрез прессъобщения, предлагане на ексклузивно съдържание, коментари, блиц новини и специални материали. Предлагаме интервюта с интересни събеседници и отговаряме на журналистическите запитвания в кратки срокове. Организираме различни типове събития за медии като пресконференции, семинари, неформални срещи, медийни посещения, демонстрационни събития, продуктови тестове и редица други. Прилагаме гъвкав подход  и когато е по-подходящо, реализираме хибридни или изцяло онлайн събития. Правим мониторинг на медиите, оценяваме постигнатото покритие и анализираме степента на отразяване на основните посланията на компанията.

prev arrownext arrow

Нашият опит

Конкурс „Училища на бъдещето“

Ситуация От 2009 г. Фондация Америка за България организира конкурса „Училища на бъдещето“, насочен към модернизиране на учебната база в българските училища. Благодарение на фин...