Връзки с лидери на мнение

Имате нужда от:

  • изграждане на отношения с онлайн лидери на мнение
  • идентифициране на лидери на мнение, които са важни за вашата марка и вашата таргет аудитория
  • представяне на вашата марка извън традиционните медии

AMI Communications проучва и идентифицира лидери на мнение, които са от значение за дадена компания или организация. Осъществяваме контакт с тях, идентифицираме темите и съдържанието, които са важни за тях. Организираме различни активности, за да привлечем техния интерес към вашата идея, марка или кауза и да подпомогнем изграждането на дългосрочни отношения с тях.

prev arrownext arrow