Връзки с лидери на мнение

Имате нужда от:

• идентифициране на лидери на мнение, които имат влияние сред целевата ви аудитория

• комуникация и изграждане на отношения с тях

• осъществяване на комуникационни проекти

AMI Communications проучва и идентифицира лидери на мнение, които са от значение за дадена компания, организация или бранд и имат влияние сред съответната целева аудитория. Осъществяваме контакт, идентифицираме темите и съдържанието, които са важни за тях, планираме стъпки за комуникиране и изграждане на отношения. Разработваме и подготвяме реализацията на съвместни проекти в интерес за целевите групи.

prev arrownext arrow