Brand PR

Имате нужда от:

  • подкрепа за изграждането на нова марка
  • представяне на нов продукт, който въвеждате на пазара
  • повишаване на познаваемостта на дадена марка
  • подкрепа за увеличаване на продажбите
  • изграждане на лоялност

Работата за дадена марка предполага координирано използване на редица техники, които да изградят нейния образ, да утвърдят позициите й на пазара, да я превърнат в разпознаваем и предпочитан избор за потребителите. Екипът на AMI Communications работи за създаването на идентичност на марката, нейното представяне и активно популяризиране. Подпомагаме изграждането на отношения с лидери на мнение, с настоящи и потенциални клиенти. Реализираме кампании, които допринасят за достигане на планирани пазарни позиции. В дейността си използваме широк набор от комуникационни инструменти, сред които връзки с медиите, продуктови тестове, специални събития, комуникация със заинтересовани страни, изграждане на отношения с лидери на мнение, дигитални комуникации.

prev arrownext arrow

Нашият опит

Rotarix в Училища за бременни

Rotavirus gastroenteritis е често срещан вирус в България и заразява част от децата под 5-годишна възраст. Повечето майки не са добре информирани за проблема и не знаят как да п...