Новини

Мария Ангелова е новият директор „Човешки ресурси“ в МЕТРО България. Преди това тя е ръководител на същия сектор в компанията – длъжност, която заема от февруари 2020 г. С новата си позиция тя се присъединява и към Борда на дир...
Централата продължава да допринася за осигуряването на надеждна и достъпна енергия за страната като използва изцяло местни суровини ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е осигурила 11.8%  от общо произведената в страната електриче...
Медодобивната компания отпусна стипендии Aurum Rubrum на четирима студенти Нов технологичен център създаден с подкрепата на „Аурубис България“ отвори врати в Химикотехнологичния и металургичен университет – София (ХТМУ) о...
Централата, която осигурява средно над 10% от електроенергията в страната, отговаря на най-строгите европейски норми за опазване на околната среда и безопасност ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е в готовност да работи на пълна...
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ завърши в срок годишната профилактика на четирите си енергоблока и е в готовност да работи на пълна мощност. Ремонтните дейности, за които бяха ангажирани допълнително и външни изпълнители, се ...
В най-горещите дни на годината централата продължава да подсигурява надеждна и достъпна електроенергия за домакинствата и бизнеса ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отбелязва най-високо си нетно производство на електроенергия за...