Новини

Медодобивната компания отпусна стипендии Aurum Rubrum на четирима студенти Нов технологичен център създаден с подкрепата на „Аурубис България“ отвори врати в Химикотехнологичния и металургичен университет – София (ХТМУ) о...
Централата, която осигурява средно над 10% от електроенергията в страната, отговаря на най-строгите европейски норми за опазване на околната среда и безопасност ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е в готовност да работи на пълна...
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ завърши в срок годишната профилактика на четирите си енергоблока и е в готовност да работи на пълна мощност. Ремонтните дейности, за които бяха ангажирани допълнително и външни изпълнители, се ...
В най-горещите дни на годината централата продължава да подсигурява надеждна и достъпна електроенергия за домакинствата и бизнеса ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отбелязва най-високо си нетно производство на електроенергия за...
Bosch Startup Harbour дава възможност на български технологични стартъпи да влязат в света на Bosch и да получат достъп до иновации, технологии и бизнес ноу-хау София – Bosch.IO, българското подразделение на Група Бош за проект...
Централата продължава да допринася за осигуряването на надеждна и достъпна енергия в периода на преход към нисковъглеродна икономика ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е осигурила 12.3%  от общо произведената в страната електрич...