Infosys разширява присъствието си в Европа с откриване на нов център в София

3.11.2023 | Публикувано от admin

Infosys, глобален лидер в областта на следващото поколение дигитални и  консултантски услуги, обяви днес откриването на нов център в София, като част от продължаващото разрастване в Европа. В съответствие със стратегията на Infosys за разширяване на човешкия потенциал чрез наемане на местни таланти, новият модерен център ще позволи на компанията да привлече, преквалифицира и повиши професионалните умения на 500 нови служители. През следващите 4 години те ще работят по глобални проекти, свързани с дигиталните технологии от следващо поколение, като Infosys Cobalt, Cloud Solutions, Infosys Topaz AI & Automation, Data and Insights, IoT, 5G и софтуерно инженерство.

България e изградила репутация на привлекателен пазар за ИТ сектора благодарение на развитата си ИТ инфраструктура, голямата общност от местни специалисти с отлични познания в областта на информационните технологии. Разположен в столицата, новият център ще осигури идеална среда за компании от различни сектори като например финансови услуги и търговия на дребно, в България и в цяла Европа да се обединят в усилията си за дигитална трансформация. В партньорство с тях, центърът ще служи като хъб за идеи, в който се раждат, развиват и разгръщат иновативни решения, базирани на нововъзникващи технологии.

Центърът ще обслужва глобални и европейски клиенти и ще ускори преминаването им към решения базирани на изкуствен интелект и използване на облачни технологии. Той ще заздравява съществуващите взаимоотношения с клиенти на Infosys в Европа, в сферата на производството, търговията на дребно и финансовите услуги. Infosys ще използва центъра и за бързо разрастване на екипите в областта на дигиталните и аналитичните умения, както и на SAP и облачните технологии.

Коста Чолаков, главен изпълнителен директор, ДЗИ Застраховане, споделя: „Infosys е един от нашите стратегически партньори по пътя ни към дигитална трансформация и се радваме, че разширяват присъствието си и в България, доближавайки се все повече до своите клиенти. Очакваме да продължим да си сътрудничим и да внедряваме иновации с технологии от следващо поколение в цялата ни организация с подкрепата на техния талант и опит.”

Милена Стойчева, министър на иновациите и растежа, заяви: „Откриването на новия център в София е доказателство за ангажимента на Infosys за насърчаване на талантите в нашата страна. Оценяваме, че с ангажимента за наемане 500 служители през следващите четири години компанията допринася за нашата икономика и предлага нови умения и възможности за талантите в технологичния сектор.”

Динеш Рао, изпълнителен вицепрезидент, ръководител Доставки, Infosys, каза: “Ще продължим да разширяваме присъствието си в Европа, за да предоставим нашите знания, умения и опит по-близо до клиентите ни. България е известна с изключителните си ИТ специалисти и ние сме ентусиазирани да cъздадем образцов екип, който да отговaря на нуждите на следващото поколение умения и технологични решения, като поставяме фокус върху ускоряването на напредъка  на нашите клиенти в трансформацията, базирана на изкуствения интелект и облачните услуги. Обединявайки силата на местните таланти с нашата водеща експертиза и иновации, ние сме уверени, че центърът ще служи като иновационен хъб, за да спомогне за развитието на дигитална Европа.”

 

За Infosys

Infosys е глобален лидер в следващото поколение дигитални и консултантски услуги. Над 300 000 от нашите служители работят за развитието на човешкия потенциал и създаването на нови възможности за хората, бизнеса и общностите. Подкрепяме нашите клиенти в повече от 56 страни по пътя към тяхната дигитална трансформация. Имаме над четири десетилетия опит в управлението на системите и дейността на глобални компании, като експертно водим клиентите си докато преминават през дигиталната трансформация, основана на облачни технологии. Разширяваме възможностите им като им предоставяме AI- базирани решения и осигуряваме усъвършенстване чрез постоянно предаване на дигитални умения, опит и идеи от нашата иновационна екосистема.  Ангажирани сме да бъдем добре управлявана, екологично устойчива организация, в която разнообразни таланти процъфтяват на приобщаващо работно място.

Посетете www.infosys.com за да научите как Infosys може да помогне на вашата компания.

Предупредителна информация

Някои твърдения в това прессъобщение относно бъдещите ни перспективи за растеж или бъдещите финансови, или оперативни резултати на Infosys са прогнозни, предназначени да отговарят на условията за предупредителната информация съгласно Закона за реформа на съдебните спорове за частни ценни книжа от 1995 г., които включват редица рискове и правна несигурност и биха могли да доведат до съществено различаване на действителните резултати от тези прогнозни твърдения. Рисковете и несигурността, свързани с тези твърдения, включват, но не се ограничават само до рискове и несигурност по отношение на изпълнението на нашата бизнес стратегия, способността ни да привличаме и задържаме персонал, прехода ни към хибриден работен модел, икономическата несигурност, технологичните иновации като генеративен изкуствен интелект, сложната и развиваща се регулаторна среда, включително промени в имиграционните разпоредби, нашата визия за отговорно управление на бизнеса с цел постигане на дългосрочна устойчивост, нашата политика за разпределение на капитала и очакванията относно пазарната ни позиция, бъдещите операции, маржове, рентабилност, ликвидност, капиталови ресурси и нашите корпоративни действия, включително придобивания. Важните фактори, които могат да накарат действителните резултати да се различават от тези, подразбиращи се в твърденията за бъдещето, са изложени по-подробно в нашите документи в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително нашия годишен отчет във формуляр 20-F за финансовата година, приключила на 31 март 2023 г. Тези документи са достъпни на www.sec.gov. Infosys може понякога да прави допълнителни писмени и устни изявления за бъдещето, като твърдения, съдържащи се в документите на компанията до Комисията по ценните книжа и фондовите борси и нашите доклади до акционерите. Компанията не се ангажира да актуализира изявления за бъдещето, които могат да бъдат правени понякога от или от името на компанията, освен ако не се изисква от закона.