ТЕЦ „ КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе почти 11% от електроенергията в страната през 2020 г.

12.1.2021 | Публикувано от admin

Централата продължава надеждното производство на електроенергия за нуждите на битовите потребители и бизнеса при спазване на най-строги противоепидемични мерки

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ осигури почти 11% от общо произведената в страната електроенергия през 2020 г. Това електричество е достатъчно да покрие средно-годишните нужди на около 1 милион български домакинства.

„Изминалата 2020 г. поднесе сериозни предизвикателства, които не подминаха и нас. Трябваше да намерим бързи и устойчиви решения, които да гарантират сигурността на служителите и надеждната експлоатация на мощностите в условията на пандемията от COVID-19. Въпреки трудностите, благодарение на усърдието и устойчивостта на всички колеги, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи изключително надеждно и дава своя принос за стабилността на енергийната система на страната. С отговорност и професионализъм продължаваме и през новата 2021 г.“, заяви Красимир Ненов, изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

През последните 10 месеца ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи при спазване на най-строги санитарни и ограничителни мерки, които бяха въведени във връзка с пандемията от COVID-19. Централата разполага с извънреден план за работа в случай на резки промени в епидемиологичната обстановка и с инфраструктурен, и логистичен потенциал да оперира в условия на пълна изолация при необходимост. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ взе всички необходими мерки и за гарантиране здравето на служителите си и външните подизпълнители, включително осигурявайки над 10 000 теста за детекция на вируса.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа  на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.  Централата е произвела 14% от общо произведената до момента в страната електрическа енергия от началото на годината, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).