ТЕЦ „ КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе електроенергията за близо половината български домове през 2021 г.

13.1.2022 | Публикувано от admin

Централата инвестира нови над 10 млн. лева в екологичните си инсталации и допринася за овладяване ръста на цените на електроенергията

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ осигури почти 12% от общо произведената в страната електроенергия през 2021 г. Това електричество е достатъчно да покрие средногодишните нужди на 1 235 000 домакинства – почти половината домове в България.

След направена модернизация на сероочистващите инсталации на централата, двете ключови съоръжения вече осигуряват над 97% ефективно очистване на димните газове. Така ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ напълно отговаря и на новите, по-строги екологични изисквания на ЕС, влезли в сила през август 2021 г.  Тя е сертифицирана от години по два международни стандарта – ISO 14001:2015, свързан с опазването на околната среда както и ISO 45001:2018 (OHSAS), който касае здравето и безопасните условия на труд, и вече отчита над 15 милиона човекочаса работа без злополуки.

„ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е важна част от електроенергийната система на страната и има съществена роля, както в моменти на високо потребление, така и за стабилната работа на системата, като осигурява надеждна и достъпна електрическа енергия. Доказахме го многократно през отминалата година, работихме на пълна мощност, когато се налагаше и така дадохме своя принос в подкрепа на усилията за овладяване ръста на цените на електроенергията. През новата година продължаваме да анализираме и търсим решения за бъдещата ниско-въглеродна енергетика на България. Работим с учени от водещи университети в България, с авторитетни международни компании, с експерти и доказани професионалисти от страната и чужбина. Темата е от изключително значение за енергийната сигурност на страната предвид значимата роля на комплекса Марица Изток за регионалната икономика и заетост в около 60 общини на страната“, заяви Красимир Ненов, Изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

През последната година и половина ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи при спазване на най-строги санитарни и ограничителни мерки, които бяха въведени във връзка с пандемията от COVID-19. Централата разполага с извънреден план за работа в случай на резки промени в епидемичната обстановка, включително с инфраструктурен и логистичен потенциал да оперира в условия на пълна изолация.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа  на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.  Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).