ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 13% от електроенергията в страната през периода януари-септември 2021 г.

8.10.2021 | Публикувано от admin

Компанията отбеляза 15 милиона човекочаса без инциденти и допринася ефективно за енергийната сигурност на страната

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е осигурила 13% от общо генерираната в страната електроенергия за периода 1 януари – 30 септември 2021 г. Произведената от централата енергия се равнява на средното потребление на над 1 100 000 български домакинства за посочения времеви интервал.

„Високият професионализъм и дисциплина на нашите служители ни дават увереност, че разполагаме с нужното, за да преминем през тези времена на изпитания за енергийния сектор, икономиката и цялото българско общество. Ние сме важна част от електроенергийната система на страната и имаме съществена роля при високи натоварвания и непредвидени ситуации, като осигуряваме надеждна и достъпна електрическа енергия. Доказахме го и тази есен, когато работим на пълна мощност и така даваме своя принос в подкрепа на усилията на сектора за овладяване ръста на цените на електроенергията“, заяви Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Централата отговаря на най-строгите изисквания за опазване на околната среда и безопасност на труда. Тя е сертифицирана от години по два международни стандарта – ISO 14001:2015 за системи за управление по отношение на околната среда и както и по новия ISO 45001:2018, който касае здравето и безопасните условия на труд. В края на септември 2021 г. електроцентралата успешно приключи своя планов годишен ремонт и нова инвестиция в повишаване на екологичните си показатели, като отбеляза и 15 милиона човекочаса без трудови злополуки със загуба на работно време.

През последната година и половина ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи при спазване на най-строги санитарни и ограничителни мерки, които бяха въведени във връзка с пандемията от COVID-19. Централата разполага с извънреден план за работа в случай на резки промени в епидемичната обстановка, включително с инфраструктурен и логистичен потенциал да оперира в условия на пълна изолация.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).