ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе близо 11% от електроенергията в страната от началото на пандемията от COVID-19

12.3.2021 | Публикувано от admin

Централата продължава дейността си по надеждно производство на електроенергия при спазване на най-строги противоепидемични мерки

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 10.5% от електроенергията, предназначена за битовите потребители и бизнеса в страната за изминалата година от началото на пандемията от COVID-19. Генерираната енергия отговаря на средногодишните нужди на близо 1 000 000 български домакинства.

През изминалата година на извънредно положение и противоепидемични мерки, „КонтурГлобал Марица Изток 3″ съумя да осигури устойчивата работа на своите мощности, с което допринесе за стабилността на енергийната система на страната. В този период компанията запази всички почти 500 работни места на своите служители и постигна над 13 000 000 милиона изработени човекочасове без злополуки.

„Отговорността и професионализма на колегите бяха основата, на която стъпихме, за да запазим стабилната работа на централата, въпреки трудностите, предизвикани от епидемията. Наложи се да променим подходите си в редица дейности, за да обезпечим надеждното и непрекъснато производство на електричество. Дори и в такава стресова ситуация, не се изолирахме от случващото се около нас и подадохме ръка на местната общност и здравните власти в борбата срещу вируса. Надявам се 2021 г. да донесе добри новини, които окончателно да оставят този тежък период за бизнеса, обществото и страната ни в миналото“, коментира Красимир Ненов, изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

От началото на пандемията ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ функционира при най-строги санитарни и ограничителни мерки. Централата разполага с извънреден план за действие в случай на неблагоприятни промени в епидемичната обстановка, като е осигурила инфраструктура и логистичен потенциал за работа в ситуация на пълна изолация. За да се осигури добрият здравен статус на служителите и на хилядите подизпълнители, които работят на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, досега са направени 11 000 PCR и 9 000 антигенни теста.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.