ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ приключи годишната профилактика на съоръженията си

31.8.2022 | Публикувано от admin

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ завърши в срок годишната профилактика на четирите си енергоблока и е в готовност да работи на пълна мощност. Ремонтните дейности, за които бяха ангажирани допълнително и външни изпълнители, се проведоха при най-строги мерки за безопасност на съоръженията, процесите и хората.

„Като една от най-големите производствени мощности в България, която работи изцяло с местен ресурс, нашата електроцентрала е ключов компонент от енергийната система на страната. Знаем, че в зимния сезон, когато ще е нужна повече енергия на социално поносими цени, нашата стабилна работа ще е от изключително значение и затова се стараем съоръженията да са в изрядно състояние. Сега сме напълно подготвени централата да работи на пълен капацитет за нуждите от електроенергия на българския пазар“, обясни инж. Александър Желев, Главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Годишният планов ремонт на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започна в началото на юни. Профилактиката на съоръженията гарантира ефективната и безопасна работа на централата през есенния и зимния сезон, когато натоварванията са традиционно по-големи заради ниските температури и високото потребление на електроенергия. В хода на ремонтната кампания на територията на централата участие вземат десетки външни фирми-подизпълнители и над 1000 души техен персонал, както и инженери и специалисти на „КонтурГлобал“.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа  на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.  Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).