ТЕЦ „ КонтурГлобал Марица Изток 3“ подкрепи здравната система в региона на Стара Загора с над 350 000 лева през последната година

7.4.2021 | Публикувано от admin

Централата, която осигури ценни консумативи, предпазни средства и апаратура в подкрепа на  борбата срещу COVID-19, отправя с благодарност поздрав към българските медици по случай професионалния им празник – 7 април

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ дари повече от 350 000 лева в полза на медицински и здравни заведения в региона на Стара Загора и Гълъбово, където се намира топлоелектрическата централа. Основната цел беше подпомагането на местните общности и болнични институции и подобряването на ефективността на здравните работници в борбата срещу епидемията от COVID-19.

От началото на пандемията  ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ направи три дарения на общинската болница в гр. Гълъбово. Беше доставена важна апаратура и консумативи за лечение – мултипараметрични монитори за интензивна грижа, мобилен рентген за графии на бял дроб, лични предпазни средства, дезинфектанти и бързи тестове. В началото на 2021 г. централата осигури спешен ремонт на стойност от над 55 000 лева и на системата за подаване на кислород в лечебното заведение. През пролетта на 2020 г. компанията подкрепи фонд „Обединени срещу COVID-19” със 100 000 лева. Част от събраните от Фонда над 1 милион лева се разпределиха в подкрепа на общински болници и медицински центрове в област Стара Загора.

„Измина повече от година на трудни предизвикателства, в които българските болници положиха огромни усилия и грижи за своите пациенти. Още в началото на пандемията решихме, че не можем да бъдем безпристрастни зрители на случващото се. Променихме в движение стратегията си за социални инвестиции, за да бъдем полезни за тези, които водят битка със заразата на първа линия.  Използвам деня на здравето и медицинския работник – 7 април, за да благодаря  от името на компанията на всички лекари, сестри, фелдшери, санитари и да ги уверя, че ще продължим да бъдем отворени към техните нужди“, каза Надя Синигерска – Бохорова, мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“ в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

За да гарантира устойчивата работа на централата в период на повишен риск и да даде своя принос за облекчаването на здравната система, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ инвестира повече от 800 000 лева за да подсигури в максимална степен здравето на служителите си и подизпълнителите. Бяха закупени тестове за COVID-19, предпазни средства, средства за дезинфекция, направени са много инфраструктурни промени. Мощностите на компанията продължават своята надеждна работа при стриктно спазване на противоепидемичните мерки за безопасност.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа  на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.  Централата е произвела почти 11% от общо произведената за последната година електроенергия, използвайки изцяло местни ресурси и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).