ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отговаря на най-високите стандарти за опазване на околната среда и безопасност

22.11.2022 | Публикувано от admin

Централата премина успешно одит от сертифициращата организация SGS през септември 2022 г.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отговаря на най-строгите изисквания за опазване на околната среда и безопасност. Това потвърди проведеният през септември от SGS външен одит на системите за управление на околната среда и на здравословните и безопасни условия на труд.
Електроцентралата, която е част от комплекса „Марица изток“, от години е успешно сертифицирана по международните стандарти ISO 14000:2015 и ISO 45001:2018 (преди – OHSAS 18001:2007). В нея до момента са инвестирани 1,4 милиарда лева за екологични подобрения, модернизация и безопасни условия на труд. Централата работи с високотехнологични електрофилтри и сероочистващи инсталации. Улавят се почти 100% от отделяните прахови частици, а наполовина са намалени употребата на прясна вода и заустването на отпадъчни води. Инсталацията за обезводняване на гипсова суспензия гарантира оползотворяване на около половината от продукта от работата на сероочистващите инсталации – гипс, който се използва за производството на строителни материали. След последната модернизация, завършена през август 2021 г., съвременните сероочистващи инсталации осигуряват и още по-висока степен на очистване на димните газове.
„Вложихме сериозни усилия в рехабилитацията и подобряването на състоянието на нашите мощности. Осъзнаваме важната роля, която ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ има за стабилността и сигурността на електроенергийната система. Нашата централата е една от първите на Балканския полуостров, която работи в съответствие с най-високите изисквания за безопасност и опазване на околната среда. Професионалният свят на енергетиката крие своите рискове, затова се придържаме към най-добрите световни практики“, каза Александър Желев, Главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.
С инсталирана мощност от 908 MW ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е втората по големина топлоелектрическа централа в България. Тя произвежда средно годишно 10% от електроенергията в България като работи изцяло с местни суровини и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност на страната.