ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3“ ОТБЕЛЯЗА НОВ ПРОИЗВОДСТВЕН РЕКОРД ТАЗИ ГОДИНА

21.12.2022 | Публикувано от admin

Централата, която е от ключово значение за стабилността на електроенергийната система на страната, е технически подготвена да работи на пълна мощност и в празничните дни

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отбеляза през изминалата година най-високо нетно производство, откакто съществува. Предвид усложнената международна ситуация и недостига на електроенергия в Югоизточна Европа, ТЕЦ  „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи стабилно през 2022 г. В периода от януари до края на ноември, произведената от централата електроенергия е повече спрямо предишното рекордно производство за цяла година, достигнато през 2011 г.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е готова да работи на пълна мощност и да допринесе за стабилната работа на електроенергийната система на страната и през предстоящите коледни и новогодишни празници. Централата е сред мощностите, които могат да променят режима си на работа от минимална до максимална мощност многократно в рамките на деня – гъвкавост, която е особено важна с навлизането на все повече производствени мощности от възобновяеми източници.

„Като една от най-големите мощности в България, която работи изцяло с местен ресурс, нашата централа е от ключово значение за националната сигурност на страната. През отминалата година, работихме на пълна мощност, когато се налагаше и допринесохме за стабилността на системата и за осигуряването на достъпна електроенергия за българския бизнес и домакинства. Благодаря на колегите за тяхната всеотдайност, неуморност и усилия, които ни позволиха да работим стабилно, безопасно и при спазване на най-високите стандарти за опазване на околната среда“, заяви  Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Електроцентралата, която е част от комплекса „Марица изток“, от години е успешно сертифицирана по международните стандарти ISO 14000:2015 и ISO 45001:2018 (преди – OHSAS 18001:2007).

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа  на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).