ТЕЦ „ КонтурГлобал Марица Изток 3“ инвестира над 2 милиона лева в силов трансформатор, за да гарантира сигурни доставки на електроенергия

26.1.2021 | Публикувано от admin

Съоръжението ще осигури надеждно производство и пренос на електроенергия към  битовите потребители и бизнеса

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ инвестира над 2 милиона лева в закупуването на нов силов трансформатор – стратегическа резервна част за централата. Основното предназначение на съоръжението е да повишава напрежението на произведената от турбината и генератора електроенергия до нива, които са необходими за осигуряване на пренос от мрежата далекопроводи и доставени с ниски загуби до домакинствата и бизнеса. Така се гарантира сигурен и надежден  пренос на електричеството към потребителите – особено важно през зимния сезон, когато потреблението бележи своя връх.

Трансформаторът е произведен изцяло в България от „Хюндай Хеви Индъстрис Ко България“. Тежaщото над 250 тона съоръжение измина абсолютно безопасно като извънгабаритен товар дългия път от София до Медникарово и към момента е в готовност за въвеждане в работа.

„ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е сред модерните енергийни мощности на Балканите и от важно значение за сигурността на българската електроенергийна система. Новият силов трансформатор е стъпка към още по-надеждна  експлоатация на централата. В условията на глобална пандемия успешно работим по скъсяване веригата на доставките си и отново избрахме български производител, с дългогодишни традиции“, обясни Александър Желев, Главен инженер на електроцентралата.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е сред малкото централи в българската електроенергийна система, които могат да променят режима си на работа от минимална до максимална мощност многократно в рамките на деня. Тази гъвкавост е изключително важна за осигуряване на устойчивостта на енергийната система. През 2020 г. централата осигури  почти 11% от общо произведената в страната електроенергия. Това електричество е достатъчно да покрие средногодишните нужди на около 1 милион български домакинства.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа  на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.  Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).