ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започва годишната профилактика на съоръженията си

7.6.2021 | Публикувано от admin

Електроцентралата стартира плановите ремонти на 7 юни, след като всички подизпълнители бяха тествани за Covid-19

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“  започна годишния планов ремонт на мощностите си от 7 юни 2021 г. В началото на месеца всички подизпълнители, които ще бъдат ангажирани в ежегодната профилактика, преминаха PCR тестове, които са част от превантивните мерки срещу COVID-19 в централата.

Ремонтните дейности, в които участват десетки фирми – външни партньори, ще протекат при строги мерки за безопасност, независимо от облекчената епидемична обстановка у нас. Планираната им продължителност е около 3 месеца. Профилактиката на съоръженията ще гарантира ефективната и безопасна работа на централата през есенния и зимния сезон, когато натоварванията са традиционно по-големи, заради ниските температури и високото потребление на електроенергия.

Организацията на дейностите е съобразена с изготвения  анализ на нуждите и графика за работа на съоръженията, като са приоритизирани най-належащите работи. Ангажирани са голям брой инженери – специалисти, които ще планират и проследяват изпълнението на всички дейности. Паралелно с тях експертите на отдел „Снабдяване“ ще координират доставката на стотици резервни части от различни местни и чуждестранни доставчици – нелека задача в условията на засегната от пандемията верига на доставки. В хода на ремонтната кампания на територията на централата ежедневно ще работят повече от 25 външни фирми с над 1 000 души външен персонал, в допълнение на стотиците инженери и други специалисти на „КонтурГлобал“. За да подсигурява безопасното работно ежедневие, целият екип на отдел „Здраве и Безопасност“ е на линия с денонощни дежурства.

„ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е сред големите производствени мощности в България и има своето ключово място в енергийната система на страната. Грижим се централата винаги да е в отлично техническо състояние, за да можем да отговорим адекватно както на обичайните нужди, така и на непредвидени ситуации. За нас надеждната, ефективна и безопасна работа на централата е от първостепенно значение и влагаме много усилие и внимание в поддръжка и профилактика на съоръженията“, заяви Изпълнителният директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“  Красимир Ненов.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е сред централите в страната, които могат да променят режима си на работа от минимална до максимална мощност многократно в рамките на деня. Тази мобилност е изключително важна за осигуряване на устойчивостта на енергийната система, което е особено полезно при увеличаване на дела на възобновяемите източници. От началото на 2021 г. централата осигури над 10% от потребената в страната електроенергия, която е достатъчна за покриване на потреблението на над 1 милион български домакинства.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа  на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.  Централата произвежда 11% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).