ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3“ Е В ГОТОВНОСТ ЗА РАБОТА ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН

9.11.2021 | Публикувано от admin

Централата е от ключово значение за енергийната стабилност на страната през студените месеци

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е в пълна експлоатационна готовност да отговори на нуждите на битовите потребители и бизнеса в предстоящите по-студени месеци. През зимния период електроенергийната система на страната е традиционно по-силно натоварена заради високото потребление на електричество за отопление, а централата има ключова роля за осигуряване на необходимата енергия.

В периода от началото на 2021 г. до края на октомври ТЕЦ „КонтурГлобал Марица-Изток 3“ е осигурила над 13,5%  от общо произведената в страната електроенергия, което се равнява на средното потребление на повече  от 1 160 000 български домакинства.

“Подготвени сме да работим на пълна мощност в есенно-зимния период и както обикновено ще допринесем за осигуряването на необходимата електроенергия за българските домакинства и бизнеса в студените дни. Направихме цялостна профилактика на четирите енергоблока на централата, разполагаме и с нужните запаси от лигнитни въглища от Мини Марица–изток. Модернизирахме сероочистващите инсталации така, че да отговарят на най-съвременните изисквания на ЕС и вече улавяме над 97% от серните оксиди. Служителите и подизпълнителите ни са обучени и спазват най-строги санитарни и ограничителни мерки в епидемичната обстановка, което допълнително гарантира ефективната и непрекъсната работа на централата“, заяви  Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е сред централите в страната, които могат да променят режима си на работа от минимална до максимална мощност многократно в рамките на деня – мобилност, важна за баланса на енергийната система. “Като базова мощност, централата ни има съществена роля при високи натоварвания и непредвидени ситуации, като осигурява надеждна и достъпна електрическа енергия с местни ресурси. Доказахме го и сега – работим предимно на пълна мощност през последните няколко месецa и даваме своя принос в подкрепа на усилията на сектора за овладяване ръста на цените на електроенергията”, добавя инж. Желев.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа  на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).