Политика за събиране и обработване на лични данни

ЕЙ ЕМ АЙ КЪМЮНИКЕЙШЪНС ООД е една от водещите комуникационни компании в страната. Компанията работи на българския пазар от 2005 година. Част е от най-голямата PR консултантска група в Централна Европа – AMI Communications Group (www.amic.cz), и е партньор на глобалния лидер в комуникационния маркетинг Edelman (www.edelman.com).
Amic.bg е уебсайтът на ЕЙ ЕМ АЙ в България.
Информацията в настоящата Политика за събиране и обработване на лични данни обяснява как обработваме данните ви, събрани чрез този Уебсайт.

1. Събиране и обработване на лични данни
Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Стремим се Уебсайтът ни да е удобен за вас и да съдържа много полезна информация. Ограничаваме събирането на лични данни до минимум. Като администратор на личните ви данни, ЕЙ ЕМ АЙ се грижи за сигурното използване на Уебсайта, за да можете да сте спокойни, че личните ви данни са защитени.
Като посетител не е необходимо да предоставяте лични данни, за да използвате този Уебсайт. Въпреки това, Уебсайтът може да събира предоставени конкретно и доброволно от посетителите лични данни. В този случай вашето съгласие за обработване на личните ви данни ще бъде поискано и получено предварително.

2. Какви лични данни обработваме и на какво правно основание?
2.1. Данни, събрани през формата за контакт на уебсайта ни
Ако сте попълнили формата ни за контакт на Уебсайта, вие сте ни предоставили лични данни – имена, електронна поща и други данни, които сте решили да ни предоставите.
Личните ви данни, предоставени през формата ни за контакт се обработват въз основа на вашето съгласие, което изрично сте ни дали при попълването на формата.
2.2. Данни за кандидати за работа
Ако сте ни изпратили ваша кандидатура за работа при нас, вие е вероятно да сте ни предоставили редица данни, необходими за оценка на вашата кандидатура и сключването на трудов договор.
Данните се предоставят доброволно от вас, и ще се обработват от нас във връзка с обработването на вашето искане преди евентуално сключване на трудов договор.
2.3. Лични данни в рубриката „Медиен Център”
В рубриката „Медиен Център” качваме материали и новини относно събития, в които могат да се съдържат лични данни (имена, позиция, компания, изображение) на наши клиенти и партньори, техни служители и членове на техните управителни органи, участници в рекламни, медийни и други кампании, организирани от нас.
Обработването на тези данни е в изпълнение на договорните взаимоотношения, които имаме с нашите клиенти, както и е необходимо за осъществяване на нашите легитимни бизнес интереси от представяне на дейността и услугите ни. В отделни случай, обработването на тези данни може да се основава на изричното съгласие на субектите на данни, получено предварително от нас.

3. За какви цели обработваме лични данни?
3.1. За да отговорим на вашите запитвания – използваме предоставените от вас лични данни през формата за контакт на Уебсайта, за да се свържем обратно с вас и да отговорим на вашите запитвания и въпроси.
3.2. Данните на кандидатите за работа се обработват за целите на поддържане на данни за настояща и бъдеща употреба и подбор на кандидатите за работа в Ей Ем Ай.
3.3. Обработката на данни в рубриката „Медиен център” е с цел изпълнение на сключените от Ей Ем Ай договори с клиенти и защита на легитимните бизнес интереси на дружеството за ефективно пазарно представяне на услугите ни.
Ако възразявате срещу използването на личните Ви данни за изпълнението на някоя от посочените по-горе цели, моля, свържете се с нас по посочения по-долу начин.
Решението ви да предоставите личните си данни чрез нашия Уебсайт е изцяло доброволно, като ако решите да не ни предоставите определена информация, Ей Ем Ай може да не е в състояние да изпълни някои от целите, посочени в настоящата Политика.

3. „Бисквитки“, IP адреси
За да направим посещенията ви на страницата ни възможно най-лесни, използваме т. нар. „бисквитки“. Cookies или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на вашия твърд диск.
Някои от тях допринасят за оптималното използване на уеб страницата ни. Те вече са запаметени на вашия компютър, без ние да сме имали възможността да поискаме вашето съгласие. Други „бисквитки“ ще се запаметят едва след като сме взели вашето съгласие.
Важно е да знаете, че всеки браузър може да се настрои така, че да не записва „бисквитки“ или да изтрие вече съществуващи такива. За да се информирате как да направите това, моля консултирайте се с производителя на вашия браузър как да премахнете „бисквитките“.

4. На кого могат да бъдат предоставени лични ви данни
Няма да предоставяме личните ви данни на трети лица.
За да функционира пълноценно нашият уебсайт, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до вашия IP адрес и да анализират вашето поведение при престоя на Уебсайта ни, без това да ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, различни Wordspress plugins, Google Webmaster tools и Facebook. В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

5. Как обработваме вашите лични данни?
Ние използваме данните ви само за целите, посочени по-горе. След постигане на целта, за която сме събрали вашите лични данни, ние се задължаваме да ги унищожим.
В случаите на обработване на личните данни за целите на вашите запитвания, данните ви ще бъдат унищожени най-късно 3 (три) месеца след датата на последната комуникация с вас по повод вашето запитване.
Данните на кандидатите за работа ще се обработват за срок до 3 години.
Данните ви могат да бъдат обработвани след посочените срокове само в случаите, когато има законово изискване за такова обработване и определен законов срок за съхранение на личните данни.

6. Какви са вашите права?
Ако сте ни предоставили вашите данни, вие имате следните права:
6.1. да поискате да получите безплатна информация и достъп до събраните за вас лични данни;
6.2. вие можете да поискате коригиране на неточни или непълни лични данни, които съхраняваме за вас;
6.3. имате правото да поискате изтриване на свързаните с вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице законово изискване за това;
6.4. можете да ограничите обработването на свързаните с вас лични данни;
6.5. вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни, които се отнасят до вас, включително когато се обработват за целите на предоставяне на допълнителна информация относно предлаганите от нас услуги (директен маркетинг);
6.6. вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на данните ви, предоставени през формата за контакт на Уебсайта, в който случай ние ще преустановим обработването им за посочената цел.
Можете да упражните посочените права като изпратите електронно искане не следния адрес: personal_data@amic.bg или ни пишете на посочения по-долу пощенски адрес.
6.7. Имате право да подадете жалба до българска Комисия за защита на личните данни, в случай че считате, че личните ви данни се обработват незаконосъобразно или правата ви във връзка с личните Ви данни са нарушени.

7. Имате въпроси?

Ако имате допълнителни въпроси относно събирането, обработката и използването на вашите лични данни, моля свържете се нас на посочените по-долу електронен или пощенски адрес – ще направим всичко възможно да ви отговорим без излишно забавяне.

ЕЙ ЕМ АЙ КЪМЮНИКЕЙШЪНС ООД
ул. „
Kлимент Охридски“ № 6
София 1000
personal_data@amic.bg