Мисия „Млад ветеринар“

14.12.2021 | Публикувано от admin

Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора ще обучава студенти в нова демонстрационна амбулаторна зала, изградена с подкрепата на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

В Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора работата никога не свършва. Дори и на професионалния празник – 14 декември, специалистите от центъра не могат да се откъснат от своите пациенти. Помагат им студенти по ветеринарна медицина от Тракийския университет и ученици от Националната Професионална Гимназия „И.Павлов“ в града. Всички те са обединени около каузата за запазването на биологичното разнообразие в България.

Ветеринарите от Центъра изпращат с добра новина настоящата година. До края на 2022 г. те най-сетне ще имат така желания „кариерен център“ – пространство, което предлага възможност за наблюдение и обучение на младите специалисти. Ежегодно над 100 студенти придобиват практически познания в Спасителния център. За младите хора стажът е безценна възможност да натрупат професионални знания за работа с бедстващи диви животни –  оказване на първа помощ, операции, профилактични прегледи и други.  Отделно, всяка година, Центърът се посещава от над 3 000 деца, ученици и студенти, част от които са със специалност ветеринарна медицина, ветеринарен техник, биолози, еколози.

„В момента Спасителния център разполага с амбулатория, която не е пригодена за демонстрации  и ни е трудно да изпълняваме една от основните ни цели – да подпомагаме обучението на младите ветеринари, биолози и еколози“, казва Христина Клисурова, ПР и ветеринарен лекар в Спасителния център на “Зелени Балкани”. Идеята за специализирана зала възниква преди известно време, но е нужно допълнително финансиране. Един от дългогодишните приятели на Спасителния център – ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ – прегръща идеята и реализацията на проекта вече е в ход.

„За да завършат обучението си и да започнат да практикуват професията, бъдещите ветеринари трябва да преминат минимум 700 часа практика. Спасителният център е мястото, където тези млади хора имат уникалната възможност да получат познания как да работят с пострадали диви животни и да помагат за размножаването и пускането обратно в природата на изчезващи видове. Това е важна кауза, която подкрепяме повече от 10 години“, споделя каза Надя Синигерска – Бохорова, мениджър „Комуникации и КСО“ в  „КонтурГлобал Марица Изток 3“. През центъра годишно преминават над 2000 пациента, най-вече птици и малки бозайници. Професионалистите от „Зелени Балкани“ успяват да върнат излекувани в природата повече от половината от тях. Останалите пренасочват към зоопаркове у нас и в чужбина, а някои остават да посрещат посетителите на Центъра в Стара Загора.

Новата зала ще бъде изградена от  специални термо-панели за по-добра топлоизолация, към нея ще има два прилежащи санитарни възела и самостоятелен кабинет за ветеринарните специалисти. Едната страна на обекта ще е напълно прозрачна, така че и големи групи посетители да могат да наблюдават  дейностите без да смущават професионалистите.

„Партньорството ни с електроцентралата датира отдавна. Благодарение на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ успяхме да изградим посетителския кът на Центъра, и да ремонтираме някои от старите ни волиери и реанимацията на Спасителния център“, разказва Христина Клисурова. Още преди години „КонтурГлобал“ осигурява и дълго чакания от ветеринарните специалисти апарат за инхалационна анестезия, който е много важен за лечението и спасяването на редица животински видове. Един от последните проекти, които компанията и Центъра реализират успешно заедно, е ремонта на 6 помещения, които служат за домове на ранени или застрашени птици. Клетките имат открита и закрита част, а в тях са изградени специални хранилки, така че животните да не свикват прекалено с човешкото присъствие и да могат по-лесно да се адаптират обратно към живота си в дивата природа.

Освен на корпоративно ниво, каузата на „Зелени Балкани“ има широка подкрепа и от служителите на компанията. През последните 10 години над 370 доброволци на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ са участвали в  съвместни инициативи и са изработили почти 1 500 часа в подкрепа на различни „зелени“ инициативи като залесяване, почистване и облагородяване на зелени площи, лекции в образователни институции на екологична тематика и разбира се доброволчество в подкрепа на Центъра.  Каузата на Спасителния център е и една от любимите във вътрешната програма за даряване по ведомост на служителите. Така енергетиците могат да  подкрепят работата на ветеринарите чрез ежемесечни дарения и така да допринасят за опазване на природата и биоразнообразието в България.