МЕТРО България надгражда непрекъснато политиките си като отговорен работодател

16.1.2023 | Публикувано от admin

Пред служителите се отварят многобройни възможности за професионално и личностно развитие

Служителите на МЕТРО България разказват, че да работиш там е като у дома, при семейството и затова трудовият им път е свързан здраво с компанията. Много от лидерите в МЕТРО поставят знак на равенство между работата си там и целия си съзнателен живот и това е изградило у тях експертизата как успешно да създават екипи, да се грижат за служителите си и да прилагат добрите практики на компанията. Богатите възможности за кариерно развитие, повишаване на квалификацията, придобиването на нови умения, добрия баланс работа – личен живот, грижата за служителите при заболяване или злополука в семейството, са все отличителни черти на МЕТРО България като работодател. Към тях се добавят финансовата стабилност и ясната визия за бъдещето.

Затова не е случайно, че през миналата 2022 г. компанията получава за пети път висока международна оценка с престижните сертификати Top Employer България и Top Employer Европа. Отличието се дава от Top Employers Institute за изключителната политика на МЕТРО България към служителите. Институтът проверява и сертифицира над 1857 организации в 123 държави. Компанията е последователна в усилията си и всяка година повишава резултатите си.

Важно е да се отбележи, че сертификатът Top Employer се различава от някои други отличия за работодатели на пазара и е обективна оценка на базата на общо 20 области, които се проверяват от страна на института. Сред тях са: бизнес стратегията на компанията, стратегията за управление на човешките ресурси, работната среда, ценностите, удовлетвореността на служителите, процесите по подбор, въвеждане, развитие и оценка на представянето, политиката за устойчивост на компанията и многообразието на работното място.

През последните няколко години най-значителен е напредъкът на МЕТРО България в категорията, която включва организация и управление на промяната,  дигитализацията и работната среда. Факт е, че компанията непрекъснато инвестира в подобряване и на физическите условия в офиса и магазините – бяха направени множество подобрения, беше изграден и изцяло нов кът за почивка и срещи, реновирани бяха столовите в магазините, като този процес продължава и през тази година.

МЕТРО България се отличава значително при сертификацията за Top Employer в категорията, свързана с устойчиво развитие, многообразие на работното място, ценности и принципи. Резултатът на МЕТРО (95.69%) е по-висок както от международния показател, така и от показателя за страната. Този резултат е следствие от практиките на компанията в подкрепа на общността и социалната отговорност. В МЕТРО България вярват, че една компания не може да бъде успешна, ако не е успешна общността, в която работи.

Грижите за младите служители са в центъра на вниманието – подкрепа се получава при сключване на брак и раждане на дете. За децата на МЕТРО компанията осигурява напълно безплатни годишни  абонаменти за образователната платформа „Уча.се“ и редица обучения от разстояние по избрани от тях теми, сред които „Киберсигурност“, „Умения за презентиране“ и „Опазване на околната среда“.

От 2021 г. започна изпълнението и на глобалната програма, насочена към благосъстоянието на служителите на МЕТРО в цял свят. Тя се фокусира върху ключови области от здравето на хората – физическа активност, психически и емоционален баланс и т.н., към които компанията може да допринесе.

МЕТРО България е в очакване на тазгодишните новини и резултатите от шестата поредна за компанията сертификация от Top Employers Institute.

За МЕТРО България

МЕТРО България – най-голямата компания за търговия на едро, която оперира на българския пазар от 1999 година и обслужва клиенти от хотелския и ресторантьорския бизнес, търговци и фирми. Компанията управлява 11 кеш енд кери магазина, както и 1 снабдителна база, с над 2100 служители. Над 645 000 професионални клиенти на МЕТРО България разчитат на продуктовата компетентност и качествените услуги на компанията, за да осъществяват успешно своя ежедневен бизнес. Отговорността е заложена в начина, по който МЕТРО осъществява дейността си – създавайки споделена стойност за общностите чрез своята инициатива и „Отгледано с грижа в България“.