„ КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе над 10% от електроенергията в страната през последните 10 месеца

11.11.2020 | Публикувано от admin

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе повече от 10% от електроенергията за нуждите на вътрешния пазар за периода 1 януари – 31 октомври 2020-та година. Произведената енергия се равнява на средното потребление  на около 980 000  домакинства за посочения  времеви интервал.

Централата продължава да работи при спазване на най-строги санитарни и ограничителни мерки, които бяха въведени във връзка с пандемията от COVID-19. На територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ се извършва постоянна дезинфекция, осигурени са допълнителни лични предпазни средства на служителите и е осигурено безопасно физическо разстояние.

„Световната пандемия от COVID-19 е една нова реалност, към която индустриите трябва да подходят с разум и решителност. През тези месеци на изпитания, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ даде своя принос за стабилността на енергийната система на страната и следваше неотлъчно най-важните си цели – надеждни мощности, максимална сигурност за персонала и спазване на въведените мерки за безопасност. Продължаваме да участваме в гарантирането на енергийната сигурност на държавата“, заяви Красимир Ненов, изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Централата взе всички необходими мерки и за запазване здравето на ангажираните с ремонтната кампания, която се проведе от началото на юли до  края на септември. Профилактиката на четирите блока и двете сероочистващи съоръжения се осъществява на годишна база с цел оптимизиране на възможностите им и подготовката за зимния сезон, когато традиционно системата е значително по-натоварена.

В края на месец септември ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ премина успешно годишен контролен одит от организацията SGS на системите си за управление на здравословните и безопасностни условия на труд, както и системата за управление по отношение на околната среда.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа  на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.  Централата произвежда годишно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).